Veda

sveti hindujski spisi

OPIS

Vedska kutura temelji na Vedah, ki veljajo za najstarejše zapise. Naš jezik je indoevropski, kar pomeni da izhaja iz sanskrta.
Sama beseda veda pa pomeni znanje. Vede prihajajo iz dihanje Narayane, ki je popolno živo bItje in nima štirih pomanjkjivosti
kakor človeška bitja (smo v iluziji, imamo nepopolne čute, delamo napake in smo nagnjeni k varanju). Vede so tako rekoč priročnik živemu bitju,
ki ga je priložil sam Stvarnik. Narayana je predal Vede svojemu sinu Brahmi, ki je na njihovi podlagi kreiral univerzum. Brahmin sin Manu (človek – man)
je poskrbel za populacijo zemeljskih planetov. Narayana je vedsko znanje predal Manuju, le ta pa naprej Raja Rišijem (svetim kraljem).
Tako se je vedsko znanje širilo prek nasledstva učiteljev (guru parampara).
Izvorno je obstajalo 10 milijard verzov Ved, petsto let nazaj pa jih je bilo najdenih šeststo milijonov, kar predstavlja 6%.
96% Ved obravnava materialne tematike (Ayur, Jyotish, Dhanur, Gandarva, Vastu …), 4% Ved pa obravnava duhovne tematike (Upanišade, Vedanta-sutra, Purane…).

Veda:

I. ŚRUTI (tisto, kar je bilo slišano)

VEDA → 4  VEDE (učenjaki in duhovniki)

Rg (1028 – Paila) – slavljenje Indre in Agnija
Sama (1500 – Jaimini) – žrtvene himne
Yajur (Vaisampayana) – mantre in inštrukcije za duhovnike
Atharva (6000 – Angira) – mantre za vsakodnevno uporabo

UPANIŚADE (znanje pridobljeno s sedenjem poleg guruja; dostopno vsem)

108 Upaniśad (Śvetaśvatara, Taittireya, Aitareya, Iśopanisad, Mundaka, Mandukya, Kathopanisad)

II. SMRITI (tisto, kar je bilo razumljeno)

6 DARŚANAS (komentar na štiri Vede)

Karma – mimamsa (Jaimini) – Purva-Mimamsa-sutra (obožujemo Boga, če perfektno sledimo Vede)
Uttara – mimamsa (Vyasadeva) – Vedanta-sutra (576) (filozofsko iskanje Boga)
Sankhya-yoga (Kapiladeva) – Sankhya (analiza 24 elementov)
Astanga-yoga (Patanjali) – Yoga-sutras (astanga yoga – osemstopenjska yoga)
Vaisesika (Kanada) – Vaisesika-sutra (vse izvira iz atomov)
Nyaya (Gautama) – Nyaya-sastra (proces razmišljanja in utemeljevanja)

Agamas (kar pride iz višjih sfer) – Vaisnava (Vijnanalalitas, Pancaratras,Vaikhananas, Pratisthasaras), Saivite, Sakta
Dharma-sastras (principi religije) – Manu-samhita, Parashara-samhita
Itihasas (zgodbe, ki učijo filozofijo) – Mahabharata (120.000 – Vyasadeva), Ramayana(24.000 – Valmiki)
Puranas (staro-novo) – Tamas – Šiva (24.000), Kurma (17.000), Matsya (14.000), Agni (15.400), Linga (11.000), Skanda (81.100)
                                                  – Rajas – Brahma (10.000), Brahmanda (12.000), Brahmavivarta (18.000), Vamana (10.000), Markendeya (9.000), Bhavišya (14.500)
                                                  – Sattva – Vishnu (23.000), ŠB (18.000), Padma (55.000), Narada (25.000), Garuda (19.000), Varaha (24.000)