Članki/ Video

 

SPANJE (https://youtu.be/nE6B300o2LY)

Človek porabi za spanje skoraj eno tretjino svojega življenja. Zato je zelo pomembno ali s pozicijo na kateri spimo pridobivamo ali izgubljamo na naši energiji. Namen spanja je definitivno počitek, ampak bolj psihični, kot telesni. Človek se najbolj spočije ponoči med deseto in drugo uro zjutraj. Človek običajno potrebuje šest do osem ur spanca na noč. Podnevi ni dobro spati, še posebej je slabo spati opoldan, v obdobjih zore in mraka.  Dnevni počitek, ki je krajši od 45 min ne spada v kategorijo spanja. Poleti je najbolje spati na desnem boku, saj ta položaj ohlaja telo. Pozimi pa na levem saj se telo segreva. Podoben princip velja tudi za počitek na levem boku po kosilu, saj takšen položaj stimulira naš prebavni ogenj. Pri samem spanju je pomembno v katerem delu stavbe je glede na smeri neba locirana spalnica in v katero smer je obrnjena naša glava med samim spanjem. Pozicije spalnic so označena na centralni risbi, ki prikazuje devet delov stavbe ali osem smeri neba. Zelene kljukice prikazujejo ugodne pozicije spalnic. Najboljši poziciji za odrasle osebe sta jug in jugovzhod. Zahod, severozahod in severovzhod so primerne pozicije samo za otroške sobe. Na sliki jih prikazujejo rdeče kljukice. Rdeči križci prikazujejo neugodne pozicije same spalnice. Najbolj neugodni sta centralni, južno vzhodni in severni del. Drugo stopnjo neugodnosti predstavljajta vzhodni del. Severovzhodni del je nesprejemljiv za odrasle osebe, ampak je sprejemljiv za otroke in upokojence. Sedaj bomo govorili o orientaciji glave med samim spanjem. Najbolj bistvena stvar, ki si jo moramo zapomniti je da glava nikoli ne sme biti usmerjena proti severu pri samem spanju. Smeri kot sta severozahod in severovzhod imata več negativnih kot pozitivnih vplivov. Vse druge strani so sprejemljive in nam dajejo različne dobrobiti, kot rezultat samega spanja. Zaključimo lahko, da bi bilo pri novogradnji najbolje planirati spalnico gospodarja na jugovzhodu hiše, kjer bi bila postelja usmerjena proti jugu. Pozicija otroške sobe je najboljša na severozahodu stavbe, kjer je postelja obrnjena proti vzhodu.

 

Negativne stopinje hiše (https://youtu.be/b7BzrVlodFc)

Govorili smo že o smereh neba in kako so le te povezane s petimi elementi. Iz stališča vastu-ja je najboljša oblika tlorisa hiše kvadrat. Druga pomembna stvar predstavlja poravnanost stranic hiše z glavnimi smermi neba. Vsaka aplikacija za določitev lokacije našega objekta, temelji na naslednjih dejstvih. Smer sever – jug je vedno vzporedna z levo in desno stranico ekrana. Podobno lahko trdimo za smer vzhod – zahod, ki je vzporedna z zgornjo in spodnjo stranico ekrana. Izziv nastane, ko na aplikaciji odpremo določeno naselje in ugotovimo, da skoraj nobena hiša nima kvadratnega tlorisa še manj pa je govora o pravilni poravnavi z glavnimi smermi neba. Spodnja slika desno predstavlja idealno hišo, saj ima kvadraten tloris in so njene stranice poravnane s štirimi stranmi neba. Ena najboljših pozicij za sobe v takšni hiši je naslednja in sicer otroška soba je na JZ, kopalnica na SV, kuhinja na JV in spalnica gospodarja na JZ. Zgornja slika levo prikazuje hišo v negativnih stopinjah, njena druga pomanjkljivost pa je preveč podolgovata oblika. Negativne stopinje hiše predstavljajo stopinje med kotom 12 in 30 stopinj, kjer vedno gledamo manjši kot hiše. Negativne stopinje slabo vplivajo na pretok energije v hiši, kar avtomatsko vpliva na naše počutje. Daljša stranica objekta ne sme presegati faktorja 1.4 krajše stranice. Dodaten problem predstavljajo primanjkljaji oz. presežki hiše, ki nastanejo pri hišah L oblike. Pri nakupu stare hiše moramo vedno upoštevati prva dva kriterija. Nič ni narobe, če je hiša zasukana manj kot dvanajst stopinj in ima njen tloris obliko pravokotnika v mejah normale. Mnogokrat, pri nakupu stare hiše ne bomo imeli na razpolago idealnih okoliščin, saj na energetsko ravnovesje vplivajo tudi pozicije ceste, reke, glavnega vhoda itd. Pri gradnji nove hiše bi morali biti seznanjeni z osnovnimi načeli gradnje, kakor tudi z lokacijo parcele in samo umestitvijo hiše nanjo. Nikoli ne bo naša situacija idealna, ampak na koncu ne sme biti seštevek slabih stvari prevelik. Sprejeti moramo dejstvo, da bo vedno nekaj narobe, zato je stvari predhodno vedno dobro pretehtati in narediti obstoječe preventive.

 

Osebne točke (https://youtu.be/TrZUugyapuU)

Mnogo ljudi, ki se malo spoznajo na Vastu poznajo pojem glavnih in stranskih točk. Glavne točke so sever, jug, vzhod in zahod. Stranske točke predstavljajo smeri neba kot so severo-zahod, jugo-zahod, jugo-vzhod in severo-vzhod. Med stranskimi, severo-zahod predstavlja element zraka, jugo-zahod element zemlje, jugo-vzhod element ognja  in severo-vzhod element vode. Vsem tem smerem neba vladajo specifični polbogovi, ki se imenujejo dig-devatas. Hkrati tem smerem neba vlada tudi devet znanih planetov Jyotiša. Sedaj smo prišli do točke, kjer bomo združili znanost Jyotiša in Vastuja. Vsak planet ima na določenih stopnjah ali poziciji neba največjo moč. Sedaj si poglejmo na kateri poziciji je določen planet najmočnejši. Rahu je najmočnejši na jugo-vzhodu, Ketu na severo-vzhodu, Sonce na vzhodu, Luna na severo-vzhodu, Merkur na severu, Venera na jugo-zahodu, Mars na jugu, Jupiter na severo-vzhodu in Saturn na zahodu. V D1 ali osebni karti posameznika vsekakor niso vsi planeti situirani na svojih naravnih pozicijah. V trenutku rojstva določene osebe se lahko planeti nahajajo ravno v obratnih pozicijah od naravnih, zato pride do zmede. Najslabše je, če ima oseba vse planete skoncentrirane na enem delu karte, kar pomeni, da so vse osebne smeri neba skoncentrirane na specifičnem delu stanovanja. Dobra stvar osebnih točk pa je v tem, da le te predstavljajo drugo opcijo, kamor lahko postavimo določen element v stanovanju, če ga ne moremo postaviti na glavno pozicijo. Za primer lahko vzamemo pozicijo glavnega vhoda, ki je najboljši na vzhodnem predelu same stavbe. V kolikor se le ta dejansko ne nahaja na poziciji vzhoda, ampak se nahaja na našem osebnem vzhodu, je za nas to dobra pozicija. Najpomembnejši osebni točki posameznika sta naslednji. Točka vzhoda ali pozicija Sonca v D1, ki predstavlja našo vitalno točko in pozicija planeta, ki določa naše trenutno življenjsko obdobje. Prava umetnost vastu-ja predstavlja opis dejavnosti, ki jo mora oseba opravljati na svoji specifični osebni točki znotraj svojega stanovanja.  Vsaki smeri neba tako vladajo trije vladarji in sicer planet, polbog in inkarnacija Višnuja. Spodaj imate napisne vse vladarje za vsako posamezno smer neba, kakor tudi glavno kvaliteto, ki je le ta predstavlja.

V – Sonce (Surya), Indra, Rama, ZDRAVJE

SV – Jupiter (Guru) in Ketu, Šiva, Vamana, VODA

S – Merkur (Budha), Kuvera, Budha, BOGASTVO

SZ – Luna (Candra), Vayu, Krišna, VETER

Z – Saturn (Šani), Varuna, Kurma, IZOBRAZBA

JZ – Rahu, Niriti, Varaha, ZEMLJA

J – Mars (Mangala), Yama, Nrisimha, SMRT

 

Vhod ( https://youtu.be/GkhfCgyA-I4)

 

Ena zelo pomembnih, če ne celo najpomembnejših stvari v Vastu-ju, predstavlja pozicija glavnega vhoda. Najboljši tloris stavbe predstavlja kvadrat z devetimi enako velikimi sobami. Najboljše je, da so stranice stavbe poravnane s smermi neba S-J in V-Z.  Vsaka stranica stavbe (vzhodna, severna, zahodna in južna) ima devet možnosti glavnega vhoda. Na vsaki stranici obstaja najboljša pozicija glavnega vhoda, kakor jih prikazuje slika na zaslonu. Bodite pozorni na sistem, kako pridemo do najboljše pozicije glavnega vhoda na vsaki stranici. Gibljemo se v obratni smeri urinega kazalca. Na vzhodu je najboljša pozicija glavnega vhoda nad centrom vzhodne stranice. Na severni strani je najboljša pozicija na levi strani od centra. Na zahodni stranici je pod centrom in na južni stranici desno od centra.

Najslabši so vhodi na vogalih stavbe in sicer JZ, JV, SZ in SV, kjer SV predstavlja pozitivno nulo.

Najboljša pozicija glavnega vhoda je na vzhodni stranici malo nad centrom. Vhodna vrata morajo biti največja in se morajo odpirati v prostor, tako da jih odpremo v smeri urinega kazalca, ko stopimo v prostor. Pri takšni poziciji glavnega vhoda je dobro narediti stranski vhod na zahodni stranici malo pod centrom. Stranski vhod je manjši od glavnega, smer odpiranja pa je enaka kot pri glavnem vhodu.

Glavni vhod ima veliko pomembnost, saj predstavlja konstantno prihajanje v stavbo. Vsaka pozicija prinese neko dobrobit v našem življenju. Sever je bolj primeren za bogastvo in vzhod za samo zdravje osebe.

 

VABLJENI  NA  TRIDNEVNI  VASTU  TEČAJ

   Kdaj: _________________________________________

   Kje:  __________________________________________

  1. dan: osnovna teorija in praktični napotki kako urediti dom, poslovni prostor, vrt, naselje…
  2. dan: praktični pregled naših tlorisov doma ali poslovnega prostora,
  3. dan: spoznavanje osnov vedske astrologije jyotish (džjotiš) in njegova povezanost z Vastujem. Izračunali bomo vaše osebne točke in jih vnesli v tloris ter jih tako prek prostora povezali z vašimi odnosi, življenjskim poslanstvom, poklicem, zdravjem, premoženjem, predniki, potomci, talenti…

Mi oblikujemo prostor, ta pa potem oblikuje nas. Zato naredite pozitivno spremembo v prostoru, da vas bo podprl na vaši poti srečnejšega življenja.

Ob prijavi oddajte svoje rojstne podatke in naslov, na katerem želite delati individualni Vastu načrt. Število mest je omejeno.

Prijave in informacije  –  Tatjana Vrtovec:  031 345 804 

tatjana.vastu@gmail.com

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

OBVESTILO

V četrtek 8. Novembra 2018 se začne Vastu šola.

Naslednja predavanja po urniku bodo vsak torek ob 15h, na Inštitutu Vedanta, na Žibertovi 27 v Ljubljani. (učilnica v 1.nadstropju, desno)

Predavanja bodo potekala v angleškem jeziku in sicer 1x tedensko po 2 uri. Po potrebi bomo podaljšali za vaša vprašanja in vaje. 

Celotno šolanje traja 4 mesece.

Predava učitelj Tushar Narayan

Asistentka Tatjana Vrtovec