Astronomija

KAZALO

VEDSKI KOZMOTEIZEM

I. DUHOVNI SVET

II. MATERIALNI SVET

1.ELEMENTARNO STVARJENJE  (1.mahat-tattva, 2.ego, 3.čuti, 4.znanje, 5.vrlina in 6.nevednost)

2.STVARJENJE UNIVERZUMA (14 Planetarnih sistemov)

3.STVARJENJE ŽIVIH BITIJ (7.negibna bitja, 8.nižja bitja, 9.ljudje in 10.polbogovi)

a.) Planeti modrecev (Satya-loka, Tapa-loka, Jana-loka in Mahar-loka)

b.) Rajski planeti (Svarga-loka)

c.) Planetarni sistemi duhov (Bhur-loka)

d.) Zemeljski planetarni sistemi (Bhu-loka, Bhu-mandala oz. Saptha-dvipa)

e.) Podzemni planetarni sistemi

f.) Peklenski planeti

4. UNIČENJE UNIVERZUMA

VEDSKI KOZMOTEIZEM

Vesolje je ustvaril Stvarnik in ga tudi nadzoruje. Opis vesolja je podan v Vedskih spisih. Nebesna telesa niso nenaseljena temveč so namenjena za prebivanje raznolikih živih bitij. Teorija, da je vesolje nastalo slučajno, in da nima nadzornika, je zato absurdna. Praktični primer sodobnega sveta je denimo CNC (computer numeric control) delavnica, kjer delovodja tudi zgolj ne zažene le programa in potem pride šele čez leto dni pobrati milijon izdelkov, pač pa je prisoten v procesu in ga nadzira.

Univerzumov je mnogo in ne samo naš eden in edini. Vede podajajo število vsaj 40 milijonov univerzumov, ki predstavljajo materialni svet.

Univerzumi prihajajo iz kožnih por Karanodakašayi Višnuja, stvarjenje pa mu je zgolj v zabavo. Tak koncept je običajnemu človekovemu umu težko razumljiv, zato ga ateistični znanstveniki  tudi nočejo oziroma ne morejo  sprejeti. Materialni svet predstavlja petindvajset procentov duhovnega sveta. Materialni svet je v bistvu zapor za živa bitja, ki nočejo upoštevati zakonov duhovnega sveta.

Duhovni svet (transcedentalni) je nad našo čutno precepcijo zaznave, saj transcendenca pomeni tisto, kar je nad materijo. Grobi materialni elementi (zemlja, voda, ogenj, zrak in eter) ter fini materialni elementi (um, inteligenca in ego) so bolj grobi od duše, ki ni materialna.  Ker duša ni materialna je ne moremo zaznati z materialnimi čuti, ki temeljijo na zgoraj naštetih materialnih elementih. Vsak univerzum je obdan s sedmimi ovoji od katerih je vsak nasljednji desetkrat večji od predhodnega. Naš univerzum je najmanši. Obstajajo pa tudi milijonkrat večji. Velikost univerzuma je pogojena s številom glav stvarnika univerzuma. Naš stvarnik Brahma ima štiri glave. Njegovo delovno mesto se nahaja v centru univerzuma, od koder s svojimi glavami nadzoruje vse štiri smeri. Univerzum je sestavljen iz 14 planetarnih sistemov.

I. DUHOVNI SVET

1. Goloka (služenje Krišni)

 • Vrindavana (Radha & Krišna) – 100% madhurja, vatsalya, sakya, dasya, šanta
 • Mathura (Krišna & Balarama) – 75% madhurja, vatsalya, sakya, dasya, šanta
 • Dvaraka (Rukmini & Krišna) – 50% madhurja, vatsalya, sakya, dasya, šanta

2. Ayodya-loka (služenje Ramačandri) – Sita & Rama: vatsalya, sakya, dasya, šanta 

3. Vaikuntha-loka (služenje Narayani) – Lakšmi & Narayana: sakya, dasya, šanta 

4. Maheša-loka (služenje Šivi) – Parvati & Šiva: dasya, šanta 

5. Bramajyoti (mukti, nirvana) – Maha-kala: šanta 

6. Karano-sagara-loka (Mi smo Gospodarji) – Sarasvati & Brahma: MATERIALNI SVET

Slika: materialni svet predstavlja četrtino duhovnega sveta

II. MATERIALNI SVET – 14 planetarnih sistemov (nadzorovanje in uživanje)

1. Satya-loka (Brahma) – Ašvameda-yajna (nadzorovanje univerzuma)

2. Tapa-loka (Štiri Kumare) – Dhyana-yoga (poučevanje vedskega znanja)

3. Jana-loka (Brigu-muni) – Jnana-yoga (poučevanje vedskega znanja)

4. Mahar-loka (Prajapati) – Jnana-yoga (poučevanje vedskega znanja)

5. Svarga-loka (Devas) – Karma-kanda (delni nadzor in rajski užitki): vidne zvezde na nebu

6. Bhur-loka (Siddhe, Čarane, Vidyahare, Yakše, Pišače, Buthe) – Karma-kanda (rajski užitki)

7. Bhu-loka (Manušya – človek) – Karma (religiozno uživanje): PLANET ZEMLJA

8. Atala-loka (Sin Maya Danave) – Vikarma (nereligiozno uživanje)

9. Vitala-loka (Asuras) – Vikarma (nereligiozno uživanje)

10. Sutala-loka (Bali Maharaj) – Vikarma (nereligiozno uživanje)

11. Talatala-loka (Danave) – Vikarma (nereligiozno uživanje)

12. Mahatala-loka (Sarpe) – Vikarma (nereligiozno uživanje)

13. Rasatala-loka (Daitye) – Vikarma (nereligiozno uživanje)

14. Patala-loka (Nage) – Vikarma (nereligiozno uživanje)

       Pitri – loka in 28 Naraka – lok (sodba Yamaraja in kazni različnih peklenskih stanj)

 

Slika: Naš univerzum (14 planetarnih sistemov)

1. ELEMENTARNO STVARJENJE (primarno stvarjenje)

Primarno stvarjenje (sarga) se nanaša na stvarjenje preden so nastala nebesna telesa, polbogovi in ljudje. Takrat še ni obstajal niti Brahma in niti Šiva. Obstajal je samo Gospod Narayana.

V primarnem stvarjenjuorej ni obstajalo še nič materialnega. Zato ne moremo govoriti o kritični masi, ki je slučajno eksplodirala. Duhovni svet in njegov upravitelj obstajata vedno, medtem ko  se materialni svet vedno ustvarja in uničuje. Zato lahko rečemo, da so materialni elementi nekaj časa v manifestiranem stanju in nekaj časa v nemanifestiranem času. Stvaritelj Narayana z izdihom ustvari univerzume in jih uniči z vdihom.

Duhovni svet ima svoja pravila in če nam le-ta niso ušeč nam Stvarnik omogoči, da sami kreiramo svoja pravila v materialnem svetu. Vedno, ko se gradi novo mesto, zgradijo tudi zapor, saj se vedno najdejo ljudje, ki nočejo slediti pravil in predpisov. Potem takem je materialni svet nekakšen zapor za ljudi, ki nočejo služiti stvarnika oziroma se podrejati njegovim pravilom. Zmotno mišljenje je, da je naš Stvarnik krut in uživa pri tem, ko nas vrže v pekel za majhno napako. Vedski spisi navajajajo ravno nasprotno, da je najbolj usmiljen. Vsako živo bitje, ki pade v materialni svet dobi pozicijo sekundarnega kreatorja Gospoda Brahme. Pozicija se izgubi v procesu rojevanja in umiranja (samsara), zavoljo notranjih sovražnikov (ponos, zavist, poželenje, pohlep, jeza in iluzija). Materialni svet nam ispolne željo po kontroliranju (Brahma) in željo po uživanju (Indra).

Materialni svet ne more delovati brez prisotnosti duhovne energije (Paramatma), kot telo ne more delovati brez duše (Atma). Včasih lahko v bolnišnici vidimo, da zdravnikom uspe oživeti pacienta včasih pa ne. Lahko smo poročeni s super manekenko, vendar nočemo biti z njo niti sekunde več, ko duša preide v novi telo. Skupek elementov v nemanifestiranem stanju se imenuje pradhana (Srimad-bhagavatam 3.26.10-11), manifestirani elementi pa mahat – tattva (Srimad-bhagavatam 3.5.27-28). Mrtva materija ne vsebuje duše, za razliko od žive. Maha Višnu (Karanodakašayi Višnu) s pogledom oplodi mrtvo materijo z živimi bitji (duša). V tem trenutku začne delovati čas (kala) in tri svojstva materialne narave (3 gune – tamas, rajas in sattva). Vrst stvarjenja je deset, od katerih se prvih šest šteje pod primarno stvatjenje oz. vaikrita (Srimad-bhagavatam 3.10.29)

1. Mahat – tattva (manifestirani elementi) se nanašajo na 23 elementov (5 čutov zaznave, 5 čutov za pridobivanje znana, 5 čutov za delovanje, 5 grobih elementov in 3 fini elementi). Preučevanje 23 elementov skupaj z dušo (atma) in naddušo (paramatma) preučije Sankhy-yoga. Avtoriteta je Gospod Kapila. Grobi elementi se manifestirajo od najfinejšega do najbolj grobega (eter → zrak → ogenj → voda → zemlja). Elementi so povezani s čuti, ki lahko zaznajo določene elemente (Srimad-bhagavatam 3.10.15)

2. Ahankara (ego) se nanaša na lažni ego, ki nas postoveča z materialnim telesom. Materialni ego (lažni ego) nas poistioveča  s telesom (duša ujeta v telesu), ter razmišlja v okvirih kontrolorja in uživalca (jaz in moje oz. aham mameti). Duhovni ego (pravi ego) nas poistoveča z ponižnim večnim služabnikom Krišne. Naloga ega je pozaba na našo pravo identiteto ter poistovečanje s telesom, katerega prebivanje v materialnem svetu smatra za resničnost Zaradi lažnega ega se pojavijo materialne sestavine, materialno znanje in materialne aktivnosti. Upravnno božanstvo ega in nevednosti (tama guna) je Gospod Šiva(Srimad-bhagavatam 3.10.15)

3. Tat-matra (čutna zaznava) se generira v tretji kreacij. Elementi generirajo tri skupine čutnih zaznav. Pet čutov za pridobivanje znanja: prsti, oči, nos, ušesa in usta (grobi čuti). Pet čutov zaznave: tip, vid, vonj, sluh in okus (fini čuti). Pet čutov za delovanje: roke, noge, anus, spolni organ in jezik (Srimad-bhagavatam 3.10.16).

4. Jnana-kriya (znanje in delovna sposobnost) se genererirata v četrti kreaciji. Upravno božanstvo inteligence  in strasti (raja guna) je Gospod Brahma. Strast žene živo bitje, da dela in ustvarja, Brahma denimo ustvari vesolje. (Srimad-bhagavatam 3.10.16).

5. Vaikarika (vrlina) se generira v petem stvarjenju in predstavlja upravne polbogove, ki  nastanejo z interakcijo vrline. Polbog Surya je predsedajoče božanstvo Sonca, ki nam daje svetlobo, tako da naše oči lahko vidijo. Kralj vseh čutov je um, ki ga nadzoruje predsedujoče božanstvo Meseca, Candra. Upravno božanstvo vrline (sattva guna) je Gospod Višnu. Polbogovi so kontroloji čutov zaznave in čutov za delovanje. Polbogoviasistirajo Stvarniku pri upravljanju univerzuma (Srimad-bhagavatam 3.10.17).

6. Tamasa (nevednost) se generira pri šestem stvarjenju. Obstaja pet prekrival nevednosti, ki enačijo živo bitje s tem materialnim svetom. Andha-tamišra (enačenje s smrtjo) je mogoče najbolj občutljiva tema v tem svetu, saj ljudje niso seznanjeni z znanostjo transmigracije duše.  Tamišram (jeza po furstraciji) se nanaša na naša pričakovanja po uspehu, ki se večinoma izjalovijo in niso v skladu z našimi pričakovanji. Maha-moha (lastimo si stvari) prepriča človeka, da je lastnik nečesa kar ni njegovo. Primer so Angleži, ki so si prilastil Ameriko in iztrebili Indijance. Moha (enačenje s telesom) je koncept, ki se samo ekspandira: jaz sem ženska, moja družina, sem slovenec itd. Skratka jaz sem nekaj posebnega in jaz sem center dogajanja. Tamah (neznanje o pravi naravi) prekrije našo pravo naravo, sluga Vsevišnje Božanske Osebnosti (Srimad-bhagavatam 3.11.2).

Najprej Stvarnik ustvari elemente, ki sestavljajo naše telo. Elementi sami po sebi ne morejo delovati, saj so mrtva materija. Energija, ki jih žene prihaja od duše. Duša ne deluje, materialno telo prav tako ne, delujejo tri gune. Tri gune povzročijo, da se elementi razvijejo v čute. Element zemlje lahko zaznamo s petimi čuti, element vode s štirimi itd. Kombinacije treh gun in čutov generirajo 8.400. 000 življenskih vrst, ki v primarnem stvarjenju predstavljajo le koncept. Polbogovi imajo funkcijo nadzora in ne samo uživanja, kot jih predstavlja grška mitologija. Pet prekrival nevednasti pa poistoveča dušo s telesom (kontrolor in uživalec). Zaključimo lahko, da primarno stvarstvo predstavlja kocepte in pozicije, ki bodo v naslednjih stvarjenjih zapoljnene.

Slika: Karanodakašayi Višnu, kot izvor mnogoterih univerzumov

2.  STVARJENJE UNIVERZUMA

Naš univerzum ima premer 6.400.000.000 km (6.4 x 10km), katerega obdaja še dodatnih sedem ovojev (zemlja, voda, ogenj, zrak, eter, ego in mahat-tattva). Premer vseh ovojev skupaj znaša torej  1.1 x 1020 km . V univerzum vstopi druga ekspanzija Stvarnika, Garbodakašayi Višnu, ki napolni polovico oceana s svojim znojem (garbodaka sagara). Garbodakašayi Višnu se ekspandira v Kurmo, oblika Stvarnika v obliki ogomne želve. Garbodakašayi Višnu se nato ekspandira v Ananto Šešo, oblika večglave kače, ki počiva na Kurmi. Garbodakašayi Višnu se nato uleže na Ananto Šešo (Srimad-bhagavatam 3.8.10). Iz popka Garbodakašayi Višnuja zraste lotos iz katerega se rodi Brahma (Srimad-bhagavatam 3.8.14-16). Brahma se v meditacije poveže z Garbodakašayi Višnujem in  dobi potrebne informacije, kako kreirati 14 planetarnih (Srimad-bhagavatam 3.8.21). Zgoraj navedena zgodba je zabava Stvarnika in se sliši zelo fantastično. Teorija velikega poka pa je znanstvena fantastika, saj nihče ne ve od kod je prišla neskončno majhna točka z neskončno veliko maso. Še večja znanstven fantastika pa je, so se planeti po velikem poku slučajno začeli gibati po točno določenim sistemom.

Prvo Brahma ustvari zemeljsko ploščo premera 3.200.000.000 km in debeline 900.000 km. Plošča stoji na glavah Anante Šeše in je našim očem nevidna, saj se nahaja v drugi dimenziji.

V notranjosti plošče se nahajajo podzemni planetarni sistemi (Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Mahatala, Rasatala in Patala) in se imenujejo tudi Bila-svarga.

Na površini plošče se nahajajo zemeljski planetarni sistemi Bhu-svargaZemeljski planetarni sistemi so pravtako nevidni našim očem in so opisani v vedskih spisih. Veljajo za zemeljske rajske planete na katere ne moremo vstopiti brez dovolj opravljenih pobožnih dejanj. Viden del zemeljskih planetov je naš planet Zemlja, ki predstavlja manj kot 1‰ zemeljske plošče. Naš planet Zemlja ima obliko krogle in se imenuje Bhu-gola. Zemeljska plošča ima na sredinu planino Meru na obodu pa planino Manasottara. Obe planini služita kot vodila za kočijo na kateri Sonce kroži okoli planine Meru.

Med Soncem in Zemljo se nahajajo planetarni sistemi duhov Bhur-lokaNad planino Meru so vsa nebesna telesa, ki predstavljajo rajske planetarne sisiteme Svarga-loka. Nebesna telesa med zemeljsko ploščo in zvezdo Severnico predstavljajo naš sončni sistem, ki je enako širok kakor zemeljska plošča

Visoko nad zvezdo Severnico so planeti modrecev Jana – loka, Mahar – loka, Tapa – loka in Saty – loka.

  Slika: univerzum s sedmimi ovoji

3. STVARJENJE ŽIVIH BITIJ (sekundarno stvarjenje)

Brahma najprej ustvari štirinajst planetarnih sistemom. Njegova naslednja naloga je naselitev vseh planetov z živimi bitji. Pri tem mora upoštevati željo živih bitij po gospodovanju in uživanju. Želja po uživanju preko določenega čuta poraja mogo kombinacij. Kombinacije nastajajo z interakcijo: 3 – gun, 5 čutov za zaznavo in 5 čutov za delovanje Tako nastane 8.400.000 življenskih vrst, razporejenih po planetih našega univerzima. Vsako živo bitje ima izostren določen čut: orel dobro vidi, pes dobro voha, netopir dobro sliši itd. Prav tako pa so živa bitja v določenik gunah: krava je v vrlini, lev je v strasti in opica v neznanju. Vedsko znanje torej nasprotuje teorijam, da smo edini v vesolju in da so vsa nebesna telesa zgolj prazni kamni. Mesec denimo ni na nebu samo zato, da ga pokažemo svoji punci. Prav tako tudi zvezde niso na nebu zgolj, da jih štejemo, ko ne moremo spati. Skratka, smešne teorije.

Brahma kreira s svojim umom in zanj ni potrebna klasična metoda prokreacije, katere se poslužujemo ljudje. Polbogovi lahko ustvarijo potomca na pet načinov: misel, pogled, dotik, poljub in sex. Brahma, kot kvalificiran vodja, je delo dirigiral preko svojig uslužbencev. Tradicionalno so sinovi pomagali očetu pri opravljanju poklica, hčere pa mami pri gospodinjstvu. Prvi sinovi (štiri Kumare), Šiva in dadaljnih deset sinov (Mariči, Atri, Angira, Pulastya, Pulaha, Kratu, Bhrigu, Vašišta, Dakša in Narada) so se zanimali bolj za duhovnost. Zgoraj omenjeni skupaj, Brahmo so avtoritete za duhovne procese in so nastanjeni na planetih modrecev. Imenujejo se Prajapatiji oz. progeneratorji vseh živih bitij. Naslednja dva sinova: Svayambhuva Manu in Kardama Muni generirata potomce, ki naselijo vse planetarne sisteme pod planeti modrecev.

Atri in Anasuya (hči Kardame in Devahuti – hči Manuja) kreirata Somo (polbog Meseca) iz katerega izvira Mesečeva dinastija (Kršna).

Mariči in Kala (hči Kardame in Devahuti – hči Manuja) kreirata vejo Vivasvana (polbog Sonca) iz katerega izvira Sončeva dinastija (Ramačandra).

Kašyapa (Mariči in Kala) in Aditi (hči Dakše) kreirata polbogove: Vivasvan, Tvašta, Varuna in Indra. Polbogovi (sure) prebivajo na zvezdah našega osončja (svarga).

Kašyapa (Mariči in Kala) in Diti (hči Dakše) kreirata demone: Hiranyakašipu in Hiranyakša (Daitye). Kašyapa in Danu pa Danave. Demoni (asure) prebivajo v votlinah zemeljske plošče (bhu-mandala).

Kašyapa in preostale hčere Dakše kreirata druga nečloveška bitja (8.000.000 življenskih vrst): vodne živali, rastline, insekti, plazilci ptiči in štirinožne živali (Srimad-bhagavatam 6.4.19).

Svayambhuva Manu in Šatarupa kreirata človeška bitja (manušya), ki prebivajo na površini zemeljske plošče (bhu-mandala).

Naslednje štiri skupine stvarjenja, predstavljajo stvarjenje živih bitij in se imenujejo prakrita (Srimad-bhagavatam 3.10.29).

7. Tasthušam (negibna bitja) se kreirajo pri sedmem stvarjenju. Predstavljajo jih rastline in rastejo navzgor. Rastline so skoraj nezavestne, ampak imajo občutek za bolečino. Znanstveniki so naredili poiskus z glazbo in ugotovili, da se rastline drugače reagirajo do rock glazbe, kot do klasične glazbe.  Obstaja 900.000 vrst vodnih živali in 2.000.000 sort rastlin (Padma Purana). Zanimljivo, da so ti podatki obstajali 5.000 let nazaj (Srimad-bhagavatam 3.10.29)Vse rastlina ustvarjena s strani Kašyape Munija in Ile (hčera Prajapati Dakše). Opis najdemo v šestem spevu Bhagavata Purane (Srimad-bhagavatam 6.6.28). Rastline se delijo na šest sort:

 • sadna drevesa brez cvetov
 • rastline, ki odmrejo po dozoritvi plodov
 • ovijalke
 • steblaste rastline
 • ovijalke brez opore
 • drevesa z cvetovi in plodovi 

8. Tiraščamvrste nižjih živali, se kreirajo v osmem stvarjenju. Nižje živali so po svoji naravi neumne in v nevednosti. Zanima jih samo jedenje in spanje. Delujejo po nagonu vonja in vedno iščejo hrano (anna maya). So brez pravega znanja, saj jih žene nagon na podlagi ali je ugodno ali neugodno (Srimad-bhagavatam 3.10.22-25). Vsa nižja živa bitja je ustvaril Kašyapa Muni in njegovih žena (17 hčera Prajapati Dakše). 

Obstaja osemindvajset skupin nižjih živali:

 • Vodne živali (900.000 vrst): polži, raki, hobotnice, ribe, kiti… Rod izhaja po liniji Kašyapa Munijeve žene Timi (Srimad-bhagavatam 6.6.26).
 • Insekti in plazilci (1.100.000 vrst): rod insektov izhaja po liniji žene Yami (Srimad-bhagavatam 6.6.21), rod večglavih kač (nage) izhaja po liniji žene Kadru (Srimad-bhagavatam 6.6.21) in rod kač (sarpe), ki izhaja po liniji žene Krodhavase (Srimad-bhagavatam 6.6.27).
 • Ptice (1.000.000 vrst): rod ptic izhaja po liniji žene Patangi (Srimad-bhagavatam 6.6.21), rod ujed izhaja po liniji žene Tamre (Srimad-bhagavatam 6.6.27) in rod orlov, ki izhaja po liniji žene Muni (Srimad-bhagavatam 6.6.27).
 • Dvokopitarji (1.000.000 vrst): krava, koza, ovca, bivol, prašič, srna, jelen, kamela… Rod dvokopitarjev izhaja po liniji žene Surabhi (Srimad-bhagavatam 6.6.27)
 • Enokopitarji (1.000.000 vrst): konj, mula, osel, bizon, divja krava… Rod enokopitarjev izhaja po liniji žene Kasthe (Srimad-bhagavatam 6.6.29).
 • Živali s petimi nohti (1,000.000 vrst): tiger, lev, šakal, pes, lisica, maček, zajec, medved, opica, slon, aligator… Rod živali s petimi nohti izhaja po liniji žene Sarme (Srimad-bhagavatam 6.6.26).

9. Nrinam (človeška rasa) se kreira v devetem stvarjenju. Človeška rasa predstavlja eno raso (eka – vidhah) in zato tu ni prostora za Darwinovo teorijo naendertalca, ki najbi bil mankajoči vmesni člen. Lastnost ljudi je, da so edini med živimi bitji nagnjeni h kopičenju hrane v trebuhu. Posledica tega je denimo debelost, ki je v sodobnem t.i. zahodnem svetu bolezen številka ena. Nisem še videl debelega leva v divjini Afrike. Ljudje so tudi edina bitja, ki uživajo seks izven paritvenega obdobja. Poleg tega so ljudje tudi vedno v strasti, kar se odraža denimo z delom po ves dan. Vedno so tudi mizerni, čeprav smatrajo sebe za srečne. Tako na primer na umeten način skuša polovica Američanov doseči srečo s pomirjevalom prozac, polovica Rusov z vodki, večina ljudi na zahodu pa si namišljeno srečo ustvarja z marihuano (Srimad-bhagavatam 3.10.26).

10. Deva (polbogovi) se kreirajo v desetem stvarjenju. Sem spadajo božanska in demonska živa bitja. Demoni posedujejo mistične moči, zato se smatrajo višje od ljudi: lahko postanejo veliki, lahko izginejo, lahko ustvarijo iluzijo ipd. Polbogovi imajo superiorno inteligenco od ljudi, kar se kaže v napredni umetnosti, kulturi in znanosti. Demoni in polbogovi so bili ustvarjeni s strani Kašyape in raznih hčera Dakše. Delijo se na osem skupin. (Srimad-bhagavatam 3.10.29).

 • Pitriji (predniki): Kraljestvo Yamaraja
 • Asure (demoni): Daitye, Danave, Nage, Sarpe
 • Yakše (čuvaji zakladov), Rakšase (kanibalski velikani)
 • Bhute (duhovi nasilno preminutih), Prete (duhovi preminulih pohlepnih ljudi), Pišače (duhovi zajedalci)
 • Kinnare (pol človek – pol konj)
 • Siddhe (popolni mistiki), Čarane (rajski pevci), Vidyahare (angeli)
 • Gandharve (rajski glazbeniki), Apsare (rajske plesalke)
 • Sure (polbogovi): Vivasvan, Candra, Indra, Varuna, Agni…

Polbogovi (Sure) so superiorni od ljudi, kakor po inteligenci, kot po moči. Vedski spisi opisujejo, da so ljudje v primerjavi z polbogovi kakor mravlje. Progeneratorji (Prajapatiji) so supreiornejši od polbogov, saj so njihovi stvarniki. Stvarjenje Prajapatiov je iznad nase intelektualne precepcije, saj se iz človeške maternice lahko rodilo le nekaj ljudi. Prajapati Dakša je imel 11.000 sinov in 60 hčera. Prajapatiji so živeli tudi 306.000.000 let.

Padma Purana podaja število 8.400.000 življenskih vrst. Polbogovi in ljudje predstavljajo 400.000 vrst. Rastline in živali pa preostalih 8.000.000 vrst. Vodnih živali je 900.000 vrst, rastlin je 2.000.000 vrst, insektov in plazilcev je 1.100.000 vrst, ptic je 1.000.000 vrst in štirinožnih živali 3.000.000 vrst.

a.) PLANETARNI SISTEMI MODRECEV

Planeti modrecev so locirani visoko nad našim sončnim sistemom, v zgornji polovici zgornjega dela univerzuma.  Spodnji del univerzuma je napolnjen z vodo (Garbodaka ocean), zgornji del sestavljajo: sončni sistem, prazen prostor in planeti modrecev. Sončni sistem predstavlja tanek pas nebesnih teles, lociran tik nad površino vode Garbodaka oceana, v centru našega unoverzuma. Planeti modrecev so locirani malo pod vrhom prvega ovoja univerzuma. Med našim osončjem in planeti modrecev je velik prazen prostor.

Planeti modrecev oziroma Muni-loka so prebivališče prvih prebivalcev univerzima. Imenujejo se progeneratorji oziroma prajapatiji. V grški mitilogiji jih imenujejo Titani ter so očetje vseh grških bogov. Prajapatiji so kreatorji: polbogov, ljudi in demonov. Prvi prajapati je Gospod Brahma, ostali so njegovi sinovi: štiri Kumare, Brigu Muni, Dakša itd. Prajapatiji živijo za nas nepojemljivo število let. Ljudje smo za njih kot muhe enodnevnice. Planeti modrecev oz. Muni-loke so: Satya-loka, Tapa-loka,  Jana-loka in Mahar-loka. V času Brahmine noči se voda oceana Garbodaka  dvigne vse do Mahar-loke. Poplavljen univerzum omenja tudi Biblija, ko Bog loči vodo od kopnega:” Bodi obok sredi voda in naj loči vode od voda.” (Geneza 1.6-9) Vprašamo se lahko naslednje vprašanje: Ali je potemtakem oče Jezusa Kristusa Gospod Brahma? Funkcije Prajapatijev: Sanaka-sankhya (znanost elementov),  Sanandana-yoga (mistična joga), Sanatana-vairagya (odrekanje), Sanat-kumara-tapas (strogosti), Dakša in Kratu – yajna (ognjena žrtvovanja).

Satya-loka je najvišje lociran planet v našem univerzumu in predstavlja najvišjo destinacijo, ki jo lahko živo bitje doseže v materialnem telesu. Lokacija Satya-loke je 3.000.000.000 kilometrov nad planetom Zemlja. Razdalja med Garbodaka oceanom in prvim ovojem univerzuma znaša 3.400.000.000 kilometrov. Proces, ki ga moramo slediti, da bi dosegli Satya-loko, je striktno sledenje varnašrama-dharme in sicer reda saniyase. (Brihad-bhagavatamrita: Jnana 126) Človek, ki sto življenj perfektno sledi življenje saniyasija lahko postane prevladujoče božanstvo Satya-loke. Dejavnosti, ki jih opravljajo na Satya-loki so prirejanje ognjenih žrtvovanj, predvsem Ašvamedha-yajne(Brihad-bhagavatamrita: Jnana 146-149) Življenska doba prebivalcev  Satya-loke je neverjetnih 311.040.000.000.000 let oz. sto njihovih let. Človek živi sto let in vidi mnogo rojstev muh enodnevniv, vendar se mu življenje hitro izteče. Prebivalci Satya-loke so sledilci polboga Brahme. zato planet poznamo tudi pod imenom Brahma-loka. Brahma označuje pozicijo skundarnega Stvarnika, njegovo ime pa je Svayambhu. Prebivalci so poosebljene vede in ognjena žrtvovanja.  (Brihad-bhagavatamrita: Jnana 127) Pozicijo Brahme dobi vsako živo bitje, ki se odloči oditi iz duhovnega sveta, kjer ima pozicija služenje Stvarniku. Brahma, ki vdano služi (bhakti-yoga) Stvarnika, ob trenutku svoje smrti odide v duhovni svet skupaj s svojimi sledilci.

Tapa-loka je drugi najvišji planet lociran pod Satya-loko. Lokacija Tapa-loke je 1.900.000.000 km nad planetom Zemlja. Proces, ki ga moramo slediti, da bi dosegli Tapa-loko, je striktno sledenje varnašrama-dharme in sicer reda vanapraste. Drugi proces za doseganje Tapa-loke je aštanga-yogaDejavnosti, ki jih opravljajo na Tapa-loki so meditacja in vedsko razglabljanje, ko se zbudijo iz meditacije. (Brihad-bhagavatamrita: Jnana 78-81) Življenska doba prebivalcev  Tapa-loke je skoraj tako neverjetna kot življenska doba Brahme, vendar se zmanjšuje skladno z manjšo razdaljo do planeta Zemlje. Prebivalci Tapa-loke so mistični yogiji na čelu z štirimi Kumarami, ki so prvi sinovi Brahme(Brihad-bhagavatamrita: Jnana 70-71)

Jana-loka je tretji najvišji planet lociran pod Satya-loko, ki ga ogenj uničenja ob Brahmini smrti ne doseže. Lokacija Tapa-loke je 430.000.000 km nad planetom Zemlja. Proces, ki ga moramo slediti, da bi dosegli Jana-loko, je striktno sledenje varnašrama-dharme in sicer reda grihaste. Drugi proces za doseganje Jana-loke je jnana-yogaDejavnosti, ki jih opravljajo na Jana-loki je prirejanje ognjenih žrtvovanj. (Brihad-bhagavatamrita: Jnana 42) Življenska doba prebivalcev  Jana-loke je skoraj tako neverjetna kot življenska doba Brahme, vendar se zmanjšuje skladno z manjšo razdaljo do planeta Zemlje. Prebivalci Jana-loke so Prajapatiji na čelu z Brigu Munijem(Brihad-bhagavatamrita: Jnana 43)

Mahar-loka je najnižje lociran planet modrecev. Lokacija Mahar-loke je 180.000.000 km nad planetom Zemlja. Proces, ki ga moramo slediti, da bi dosegli Mahara-loko, je striktno sledenje varnašrama-dharme in sicer reda bramačarye. Drugi proces za doseganje Mahar-loke je jnana-yogaDejavnosti, ki jih opravljajo na Mahar-loki je prirejanje ognjenih žrtvovanj. (Brihad-bhagavatamrita: Jnana 42) Življenska doba prebivalcev  Mahar-loke je skoraj tako neverjetna kot življenska doba Brahme, vendar se zmanjšuje skladno z manjšo razdaljo do planeta Zemlje. Prebivalci Mahar-loke so Prajapatiji na čelu z Brigu Munijem(Brihad-bhagavatamrita: Jnana 43) Prebivalci Mahar-loke, v trenutku delnega uničenja univerzuma, ki se zgodi tekom Brahmine noči. odidejo na Jana-loko.

Slika: planeti modrecev

b.) RAJSKI PLANETI

Svarga-loka oziroma raj je v drugih tradicijah znan pod naslednjimi imeni: krščanstvo (Eden), islam (Jannah), grška mitologija (Elyisium) in vikingi (Walhalla). Vsa vidna nebesna telesa na nebu so rajski planeti: zvezda Severnica (Dhruva-loka), Veliki voz (Šapta-riši), planeti osončja (Grahas) in ozvezdja (27 Nakšater). 

Lokacija vsa rajskih planetov, so vsa nebesna telesa med Soncem in zvezdo Severnico. Vse zvezde krožijo okoli zvezde Severnice, preko katere poteka os celotnega univerzuma. Lokacije rajskih planetov so na različnih delih univerzuma, zato je stvar bolj kompleksna. Pravi dom polbogov so zvezde našega osončja. Delovna mesta polbogov predstavljajo štiri mesta na grebenu planine Manosottare in devet mest na planini Meru, v grški mitologiji poznani kot Olyimp. Obe planini veljata za mesti potovanja kolesij kočije Sonca. Obstaja tudi raj na Zemlji, kjer polbogovi preživijo zadnji del svojega življenja. 

Proces za vstop v raj so pobožne aktivnosti, ki jih naredimo v tem življenju: odpiranje bolnic, hranjenje lačnih, askeza, donacije verskim ustanovam, gradnja cest, kopanje vodnjakov ipd. Strokovno temu pravimo karma-kanda oziroma oboževanje polbogov. Askeza pri kateri eno leto pijemo par požirkov vode samo enkrat mesečno  nas nagradi z 70.000 leti življenja  na rajskih planetih. (Mahabharata: Anus CVX) Rajske planete dosežejo tudi poklicni vojaki, ki se bojujejo v religijozni vojni, kot je denimo bila vojna na Kurukšetri (Bhagavad-gita 2.37)

Dejavnosti polbogov so tisto, kar ljudje posnemajo. Njihov znoj diši in ne potrebujejo parfumov. Moški imajo atletsko grajena teles. Žene polbogov so tako lepe, da ljudje v njihovih očeh izgledamo  kot prašiči. Ženske nimajo otrok, do zadnjega leta njihove starosti. Njihova telesa nimajo problema prebaviti bogate hrane: mastno in sladko. Živijo v mestih polnih: palač, parkov, vrtov, cvetja, vodnih površin ipd. Hiše niso samo iz betona, železa in lesa, temveč: draguljev, zlata, slonovine, svile ipd. Prevozna sredstva so letala, ki ne onesnažujejo okolja. Letala uporabljajo za obiskovanje rajskih vrtov na različnih planetih. Polbogovi niso v raju samo da bi uživali, ampak upravljajo z naravnimi pojavi in telesnimi funkcijami. Vede opisnavajajo število 33.000.000 polbogov, kar predstavlja število funkcij za katere so zadolženi. Agni, polbog ognja je nadzornik ognja, tistega v peči kakor tudi prebavnega ognja. Polbogovi torej upravljajo makro in mikro kozmos. Povezava med Višnujem in polbogov poznamo pod imenom kozmične oblike (virat-rupa). Funkcije polbogov: Višnu-noge-gibamje, Rudra-ego-želje, Brahma-inteligenca-razumevanje, Čandra-um-špekuliranje, Prajapati-spolni organi-sex, Indra-roke-delo, Dig-devatas-uho-sluh, Mitra-anus-izločanje, Anila-koža-dotik, Tvašta-oči-vid, Ašvini-kumare-nosnice-vonj, Varuna-voda-okus in Agni-ogenj-govor. (Šrimad-bhagavatam 3.6.11-25)

Življenska doba na rajskih planetih je različna in je pogojena za številom pobožnih del nsrejenih v našem življenju. Maksimalno življensko dobo živijo upravni polbogovi: Indra, Varuna, Vayu, Agni itd. Živijo dan Brahme oziroma 306.000.000 let. S prihodom novega jutra Brahme so pozicije na voljo drugim kvalificiranim živim bitjem. Povprečna življenska doba polbogov je 36.000 let, ker polbogovi živijo sto svojih let in je eno leto človekovega življenja za njih en dan.

Sončni sistem pomeni prostor, kjer se nahaja Sonce, njegove meje pa definirajo orbite planetov.

Moderna astronomija zagovarja helliocentrični sistem, kjer je Sonce središče, planeti pa krožijo okoli Sonca. Moderna astronomija opisuje en univerzum, mnogo galaksij in mnogo Sonc. Po tej teoriji je naš sončni sistem le del naše galaksije, medtem ko obstajajo še drugi sončni sistemi. Vedska astronomija opisuje geocentrični sistem, kjer je Zemlja središče, vsa planetarna nebesna telesa pa krožijo okoli Zemlje. Ta teorija je sestavljena iz dveh temeljnih poant. Prva je, da planeti krožijo okoli Zemlje na različnih višinah. Tudi zvezde krožijo na različnih višinah in sicer okoli in hkrati pod glavno zvezdo Severnico. Zaključek te poante je, da sta tako zvezda Severnica kot planet Zemlja v našem osončju fiksni, in da se nahajata na isti osi oz. premici. Sonce in Mesec krožita okoli Zemlje po orbitah. Merkur, Venera, Mars, Jupiter in Saturn pa pri svojem gibanju tvorijo cikloide. Cikloidi nastajajo pri sestavljenem gibanju, kjer planeti krožijo okoli Sonca, le ta pa skupaj s planeti kroži okoli Zemlje. Gibanje Sonca in nekega planeta v isto smer pomeni pravilno gibanje. Gibanje planeta v nosprotno smer pa pomeni nepravilno gibanje oz. retrogradno gibanje. Vedska astronomija opisuje mnogo univerzumov v katerem je samo ena galaksija z enim sončnim sistemom in enim Soncem. To pomeni, da sončni sistem v bistvu pomeni galaksijo. Naš univerzum pa velja za enaga najmanjših, kajti vedski spisi zelo jasno opisujejo še milijonkrat večje univerzume. V Bhagavat Purani so za naš sončni sistem podane naslednje dimenzije: D = 3.200.000.000 km in h = 50.000.000 km.

Slika: Tycho Brahnejev model sončnega sistema

Geocentrični sistem in helliocentrični sistem sta si zelo podobna. Razlika je samo v točki gledišča. In sicer, ali gledamo kot center dogajanja Zemlj0 ali pa je center gledišča Sonce.  Ameriški znanstvenik in doktor matematike Richard L. Thompson (Sadaputa Das) je v svoji knjigi Mysteries of sacred universe: The Cosmology of Bhagavata Purana podal mnogo znanstvenih podobnosti med obema sistemoma. Thompson zagovarja sistem sončnega sistema kot ga je podal Tycho Brahe. Brahe je bil srednjeveški astronom, ki se je rodil leta 1546, tri leta po Kopernikovi smrti. Njegov sončni sistem prav tako potrjuje tudi priznani južno indijski astronom Tiruvenkata Svami. Na spodnji skici sta predstavljeni podobnosti obeh omenjenih sistemov. (vir: Thompson 2000: 95)

Slika: geocentrični sončni sistem

Dhruva-loka ozirom zvezda Severnica je osišče univerzuma okoli katere se vrtijo vsa nebesna telesa. Lokacija zvezde Severnice je 50.000.000 km nad planetom Zemlja. Nahaja se  na vertikalnem razpolovišču vesolja in sicer na najvišji točki rajskih planetov. Prebivalci poznani iz Šrimad-bhagavatama so: Kširodakašayi Višnu, Dhruva-Maharaj (četrti spev) in slon Gajendra (osmi spev). Dhruva-loka velja za duhovni planet našega univerzuma (Vaikuntha). Ocean na Dhruva-loki je ocean mleka na katerem počiva Kširodakašaji Višnu.Polbogovi in demoni so pinili ocean mleka na Dhruva-loki (osmi spev). Kširodakašaji Višnuju pristopijo polbogovi načelu z Brahmo, ko so v težavah. Valovi oceana mleka tvorijo dragulje, rečeno je da je obala iz draguljev in ne iz peska. Kralj zvezde Svernice je Dhruva Maharaj, planet je dobil na podlagi svoje želje, ki je zahtevala kraljevino večje od dedove (Brahma-loka). Dhruva-loka je poznana izletna točka polbogov.

Sapta-riši oziroma planeti sedmih modrecev so v moderni astronomiji poznani kot Veliki voz ali Medved. Lokacija velikega Voza je 32.000.000 nad planetom Zemlja. Pomorščaki starodavnega sveta so sever določili tako, da so petkrat podaljšali stranico vlikega Vozu. Prebivalci so brahmane načelu z sedmimi sinovi Brahme: Kratu, Pulaha, Pulastya, Atri, Angira, Vašištah in Mariči. Sedem modrecev skrbi za dobrobit celotnega univerzuma. (Šrimad-bhagavatam 5.22.17) Modreci so brahmane. ki svetujejo kšatriyam na poziciji polbogov (Indra, Varuna, Agni, Vayu, Yama itd.)

Slika: Veliki voz

Šani oziroma Saturn je vedno neugoden za dogajanje v našem univerzumu in potrebuje 30 let, da obkroži planet Zemljo. (Šrimad-bhagavatam 5.22.16) Lokacija Saturna je 18.000.000 km nad planetom Zemlja, njegovo gibanje pa je sestavljeno. Saturn kroži po manjši orbiti  in skupaj s Soncem kroži po večji orbiti okoli planeta Zemlje. Sestavljeno gibanje Saturna in Sonca tvorita zapleten vzorec cikloide. Saturn je najbolj oddaljen planet od Zemlje, saj se njegova pot najbolje pribljiža planini Manasottari. Prebivalci Saturna so sledilci Šanija, ki predstavlja kralja Saturna. Šani ima suho in dolgo telo, rumene oči, vetroven temprament, velike zobe, razmršene lase, je brezbrižen, slab in grob (Brihad Parašara Hora Šastra 3.29) Pozicija Saturna ob času našega rojstva prinaša naslednjo dobro oz. slabo karmo na povdročju: ovir, težav, izgub in druge težke karme. Razlaga iz gledišča Jyotisha je naslednja: Saturn pozicioniran v hiši sreče prinaša težave, Saturn pozicioniran v hiši težav pa le te odpravlja.

Guru oziroma Jupiter, ko ni retrograden, je ugoden za brahmane našega univerzuma in potrebuje 12 let, da obkroži planet Zemljo. (Šrimad-bhagavatam 5.22.15) Surya Siddhanta podaja Jupitrov premerki znaša 133.197 km, ki je desetkrat večji od Zemlje. Lokacija Jupitra je 15.360.000 km nad planetom Zemlj0, kar znaša 4.8‰ višine celotnega vesolja. Minimalni radij po katerem kroži Jupiter znaša 607.214.880 km (38%) in maksimalen radij 905.510.880 km (57%). Procenti se nanašajo na radij univerzuma. Jupiter kroži po manjši orbiti  in skupaj s Soncem kroži po večji orbiti okoli planeta Zemlje. Sestavljeno gibanje Jupitra in Sonca tvorita zapleten vzorec cikloide. Prebivalci Jupitra so sledilci Brihaspatija, ki je Guru oz. duhovni učitelj vseh polbogov. Brihaspati je sin Angire in Šraddhe. Brihaspati ima debelo telo, rumene oči,  rumene lase, leno inteligenco in je učen v vedskih spisih (Brihad Parašara Hora Šastra 3.27) Pozicija Jupitra ob času našega rojstva prinaša naslednjo dobro oz. slabo karmo na povdročjih: duhovnosti, znanja, blaginje in sreče.

Slika: cikloida Jupitra (rdeča barva)

Mangala oziroma Mars, skoraj vedno negativno vpliva na vreme in druge pojave. Mars potrebuje 687 dni, da obkroži planet Zemljo. (Šrimad-bhagavatam 5.22.14) Surya Siddhanta podaja Marsov premerki znaša 6.035 kmin je pol manjši od Zemlje. Lokacija Marsa je 12.800.000 km nad planetom Zemlj0, kar znaša 4‰ višine celotnega vesolja. Minimalni radij po katerem kroži Mars znaša 80.595.260 km (5%) in maksimalen radij 378.891.360 km (24%). Procenti se nanašajo na radij univerzuma.  Mars kroži okoli Sonca in skupaj s Soncem kroži okoli Zemlje. Sestavljeno gibanje Marsa in Sonca tvorita zapleten vzorec cikloide. Prebivalci Marsa so sledilci Angaraka, ki je general vseh polbogov.  Angaraka ima atletsko telo, krvavo rdeče oči, je razjezljiv, je okruten in slabega karakterja (Brihad Parašara Hora Šastra 3.25) Pozicija Marsa ob času našega rojstva prinaša naslednjo dobro oz. slabo karmo na povdročjih: moči, energije, telesnosti, borbenosti in tekmovalnosti.

 

Slika: cikloida Marsa

 

 

Šukra oziroma Venera,  vedno ugodno vpliva na prebivalce univerzuma, saj prinaša dež. Venera potrebuje 255 dni, da obkroži Sonce. (Srimad-bhagavatam 5.22.12) Surya Siddhanta podaja Venerin premerki znaša 12.832 km, skoraj enako kot premer Zemlje. Lokacija Venere je 10.240.000 km nad planetom Zemlj0, kar znaša 3.2‰ višine celotnega vesolja. Minimalni radij po katerem kroži Venera znaša 40.989.600 km (3%) in maksimalen radij 257.306.400 km (16%). Procenti se nanašajo na radij univerzuma. Venera kroži okoli Sonca in skupaj s Soncem kroži okoli planeta Zemlje. Sestavljeno gibanje Venere in Sonca tvorita zapleten vzorec cikloide. Prebivalci Venere so sledilci Šukračarje, duhovnega učitelja demonov.  Šukra je: očarljiv, vesel, poet, ravnodušen, ima lepe oči in valovite lase (Brihad Parašara Hora Šastra 3.28) Pozicija Venere ob času našega rojstva prinaša naslednjo dobro oz. slabo karmo na povdročjih: ljubezni, umetnosti, kreativnosti, lepote in užitkov.

 

Slika: cikloida Venere

 

 

Budha oziroma Merkur, ugodno vpliva na prebivalce univerzuma. Retrogradno gibanje Merkurja povtroča: ciklone, prah, nekontroliran dež in oblake brez dežja. Merkur potrebuje 88 dni, da obkroži Sonce. (Šrimad-bhagavatam 5.22.13) Surya Siddhanta podaja Merkurjev premerki znaša 4.813 km, kar predstavlja 40% premera ZemljeLokacija Merkurja je 7.680.000 km nad planetom Zemlja, kar znaša 2.4‰ višine celotnega vesolja. Minimalni radij po katerem kroži Merkur znaša 94.248.288 km (6%) in maksimalen radij 204.047.712 km (12%). Procenti se nanašajo na radij univerzuma.  Merkur kroži okoli Sonca in skupaj s Soncem kroži okoli planeta Zemlje. Sestavljeno gibanje Merkurja in Sonca tvorita zapleten vzorec cikloide. Prebivalci Merkurja so sledilci Buddhe, ki je sin Meseca.  Buddha je lep, bister, učen, šaljiv in govori dvolično (Brihad Parašara Hora Šastra 3.23) Pozicija Merkurja ob času našega rojstva prinaša naslednjo dobro oz. slabo karmo na povdročjih: intelekta in komunikacij.

 

Slika: cikloida Merkurja

 

Nakšatre oziroma  zvezde so vsa nebesna telesa razen planetov sončnega sistema. Jyotish Šastra opisuje 27 Nakšater, ki sestavljajo dvanajst velikih ozvezdij, poznanih kot zodijak. Vedski spisi podajajo število 33.000.000 zvezd na nebu. Zvezde niso mnogotera Sonca, ampak odbijajo svetlobo od enega Sonca, ki kroži pod našo galaksijo. Naša galaksija je tanek disk zvezd, ki dobiva svetlobo od Sonca. Lokacijazvezd oziroma naše galaksije je malo nad Soncem. Nakšatre se začenjajo na višini 5.120.000 km nad planetom Zemlj0 (1.6‰) in se razprostirajo vse do zvezde Severnice (1.5%). Vse zvezde krožijo okoli zvezde Severnice z drugačno hitrostjo kot planeti našehga osončja. (Šrimad-bhagavatam 5.22.11) Surya siddhanta opisuje da se vsa ozvezdja zavrtij okoli Zemlje v enem dnevu. Jyotiš potrjuje da se vsi znaki zodijaka zamenjajo v enem dnevu. Vse zvezde so razporejene na telesu Šišumare, ki žival poznana pod imenom delfin. (Šrimad-bhagavatam 5.23.1-9) Prebivalci zvezd so polbogovi. Bhagavata Purana opisuje naslednje prebivalce: Dhruva maharaja, Indra, Agni, Yamaraja, Prajapati, Kašyapa, Sapta-riši (sedem modrecev) in 28 Nakšater.(Šrimad-bhagavatam 5.23.1) Opisano je 27 Nakšater ter ozvezdje Abhijit. Vedski sistem opisuje da Mesec potuje vsak dan preko ene zvezde. Torej ima mesec 28 dni.  Nakšatre so žene Meseca, ki mu jih je dal Prajapati Dakša. Zaradi zgoraj navedene izjave se Mesec včasih šteje med zvezde. (Bhagavad-gita 11.21)

 

Št. IME SIMBOL ZVEZDA OZVEZDJE
1 Ašvini konjska glava Beta Arietis

(Oven)

2 Bharani maternica 35 Arietis

(Oven)

3 Krittika rezilo noža Eta Tauri

(Oven/Bik)

4 Rohini kočija Alpha Tauri

(Bik)

5 Mrigaširša jelen Lambda Orionis

(Bik/Dvojček)

6 Ardra dragulj Alpha Orionis

(Dvojček)

7 Punarvasu tok puščic Beta Geminorum

(Dvojček/Rak)

8 Pušya kravje vime Delta Cancri

(Rak)

9 Ašleša zvita kača Epsilon Hydrae

(Rak)

10 Magha prestol Alpha Leonis

(Lev)

11 Purva Palghuni prednje noge zofe Delta Leonis

(Lev)

12 Uttara Phalguni zadnje noge zofe Beta Leons

(Lev/Devica)

13 Hasta dlan Delta Corvi

(Devica)

14 Čitra biser Alpha Virgini

(Devica)

15 Svati mlada rastlina Alpha Bootis

(Tehtnica)

16 Višaka obok vrat Iota Librae

(Tehtnica)

17 Anuradha žezlo Delta Scorpionis

(Tehtnica/Škorpion)

18 Jyestha uhan Alpha Scorpionis

(Škorpion)

19 Mula korenina Lambda Scorpionis

(Strelec)

20 Purvašada pahljača Delta Sagittarii

(Strelec)

21 Utarašada slonji okel Sigma Sagittarii

(Strelec/Kozorog)

22 Abhijit triangel Alpha Lyri
23 Šravana trije koraki Alpha Aquilae

(Kozorog)

24 Daništa boben Beta Delphini

(Kozorog/Vodnar)

25 Šatabhiša sto zdravnikov Lambda Aquari

(Vodnar)

26 Purva Bhadrapada mrliški voz spredaj Alpha Pegasi

(Vodnar/Ribe)

27 Uttara Bhadrapad mrliški voz zadaj Alpha Andromedo

(Ribe)

28 Revati ura Zeta Piscium

Šišumara pretstavlja telo delfina, zvitega v spiralo. Delfin se razprostira od zvezde Severnice do Meseca, kjer se nahajajo njegova usta. Vrh repa je zvezda Severnica (Dhruva-loka). Stranice repa so Indra (Indra-loka), Agni, Yamaraja in Kašyapa. Pas delfina predstavlja Veliki voz (Sapta-riši). Na desnem boku delfina je štirinajst zvezd od Abhijit do Punarvasu. Na levem boku delfina je štirinajst zvezd od Ardre do Ašleše. Šisumara se vrti v desno stran okoli Dhruva-loke. Zvezde, ki jih predstavlja telo Šišumere, so povezane z zvezdo Severnico preko silnic imenovanih pravaha.

Slika: Šisumara oz. Mlečna galaksija

 

Čandra oziroma Mesec je planet našega osončja, ki se najhitreje giba. Padma Purana opisuje Mesec kot vodni planet, kar je dokaj logično, če je povezan z plimo in oseko. Vsa voda, ki jo izhlapi Sonce se kopiči na Mesecu in se nato prenaša do oblakov. Opisano je tudi da se Akaš Ganga, ki potuje po rimski cesti preko univerzuma ustavi na Mesecu. Iz Meseca Akaš Ganga pada na vrh gore Meru in se razporedi na štiri reke, ki tečejo po sterih smereh Bhauma-svarge. Mesec potrebuje 27 dni, da obkroži planet Zemljo. Čas rastoče in padajoče Lune, definira dolžino dneva prebivalcev Pitri-loke. Povedano drugače: sedemindvajset dni na Zemlji pomeni en dan za prebivalce Pitri-loke. Surya Siddhanta podaja Mesečev premerki znaša 3.840 km, kar je trikrat manj kot premer ZemljeLokacija Meseca je 2.560.000 km nad planetom, kar znaša 0.8‰ višine celotnega vesolja. Radij po katerem kroži Sonce znaša 400.000 km, kar predstavlja 0.25‰ našega vesolja. Gibanj Meseca je enostavno, saj se vedno giblje po isti orbiti okoli planeta Zemlje. Središče orbite ni planet Zemlja, ampak planina Meru, zato včasih vidimo večji oz. manjši Mesec. Prebivalci Meseca so sledilci Čandre. Čandra je sin Atri Munija in Anasuye (hči Kardama Munija in Devahuti). Čandra je začetnik mesečeve dinastije kraljev v kateri se je pojavil Gospod Krišna. Čandra ima štiri imena, ki opisujejo njen vpliv na prebivalce Zemlje. Manomaya (nadzornik našega uma), Annamaya (dobra kakovost žita), Amritamaya (izvor življenskih sokov) in Sarvomaya (vseprežemajoč). Mesečina je potrebna za rast rastlinja in kakovost rastlinskih sokov, predvsem tistih v obliki rastlinskega mlečka. (Šrimad-bhagavatam 5.22.10)  Čandra je: zračen, ravnodušen, učen, lep, nestanovitnega uma, poželjiv, sladkega govora in okroglega telesa (Brihad Parašara Hora Šastra 3.24) Pozicija Meseca ob času našega rojstva prinaša naslednjo dobro oz. slabo karmo na povdročjih: čustev, občutkov, misli in intuicije.

 

Slika: Sončev in Lunin mrk

 

Surya oziroma Sonce je planet, ki daje svetlobo in toploto vsem živim bitjem. Sonce izhlapeva vodo iz vseh vodnih površin in jo preko dežja vrača nazaj na površino Zemlje. Sonce potrebuje 360 dni, da obkroži planet Zemljo. Lunin in Sončev koledar se razlikujeta  za dvanajst dni na leto (mesec = 29,41 dni), zato vedski koledar doda mesec Purušotama vseki dve leti in pol. Čas, ki ga porabi Sonce, da obkroži vse smeri neba pomeni dan in noč za prebivalce Bhauma-svarge. Gibanje Sonca preko dveh znakov zodijaka pomeni eno letno sezono. Opisano je da ima Sonce tri hitrosti. Surya Siddhanta podaja Sončev premer, ki znaša 50.928 km, kar je samo štirikrat več kot premer Zemlje. Lokacija Sonca je 1.280.000 km nad planetom Zemlj0, kar znaša 0.4‰ višine celotnega vesolja. Gibanje Sonca je enostavno, saj se vedno giblje po isti orbiti okoli planeta Zemlje. Sonce naredi 1.217.000.000 km dolgo pot v enem letu. Radij po katerem kroži Sonce znaša 149.148.000 km, kar predstavlja 9% našega vesolja. Sonce se giblje nad oceanom mleka, lociranem na Bhauma-svargi. Sonce potuje na kočiji, katere kolo potuje po planini Manosottari, ki predstavlja venec planin lociran na Bhauma-svargi. Radij hribovja Manassottara znaša 201.600.000 km. Druga os kočije je pritrjena na osi, ki povetuje planino Meru in Dhruva-loko (zvezda Severnica). Prebivalci Sonca so sledilci Vivasvana. Sonce je sin Kašyapa Munija in Aditi . Surya je začetnik sončeve dinastije kraljev v kateri se je pojavil Gospod Ramačandra.  Surya ima: kvadratno telo, redke lase, rumene oči, je čist, človeški in ineligenten (Brihad Parašara Hora Šastra 3.23) Pozicija Sonca ob času našega rojstva prinaša naslednjo dobro oz. slabo karmo na povdročjih: telesa, zdrvja in avtoritete.

 

Slika: kočija Sonca

 

c.) PLANETARNI SISTEMI DUHOV

Planetarni sistemi duhov imajo posebno pozicijo v našem univerzumu, saj jih ne moremo uvrstiti niti med rajske planetarne sisteme, ne med podzemne planetarne sisteme. Bhagavata Purana jih opisuje v poglavju podzemnih planetarnih sistemov. Karakteristika, ki jih povzdiguje nad zemeljske planetarne sisteme so njihove mistične moči. Mistična moč jim omogoča, da postanejo vidni za človekovo oko. Vsi planeti duhov in njihovi prebivalci prebivajo v drugi nam nevidni dimenziji med Zemljo in Soncem. Obstajajo tri skupine prebivališč oz. planetov, glede na oddaljenost od Zemlje.

Rahu in Ketu nista samo točki na nebu, ampak sta senčna planeta planeta in sta zato teško vidna s prostim očesom. Rahu in Ketu potrebujeta 18,61 let da obkrožita Zemljo in se gibljta v nasprotno smer kot drugi planeti. Bhagavata Purana podaja njun premer, ki znaša 385.000 km, kar je tridesetkrat več kod premer Zemlje. Lokacija je 120.000 km nad planetom Zemlja. Rahu je bil demon, ki je po čudnem spletu okoliščin dobil pozicijo upravnega polboga planeta. Rahu je Sarpa, ki je ena od ras demonov v obliki kače, ki pa lahko s pomočjo mističnih moči prevzame obliko človeka. Sarpe so bolj poznani kot zmaji. Iz Bhagavata Purane je najpolj poznana Takšaka (kača ptica), ki je z ognjem pičila kralja Parikšita. Zgodba o Rahuju in Ketuju je naslednja. Demoni in polbogovi so pinili ocean mleka z željo, da proizvedejo nektar nesmrtnosti. Mohini Murti, kot inkarnacija Višnuja ni hotela da pride nektar v roke brezbožnih demonov, zato ga je hotela razdeliti samo polbogovom. Prva v vrsti polbogov sta bila Surya in Čandra, med katere se je urinil Rahu. Še preden je Rahu pogoltnil nektar mu je Višnu s Sudaršan čakro odrezal glavo. Tako sta nastala: Rahu – glava demona in Ketu – telo demona. Demona sta še vedno zavistna na Sonce in Mesec, ter kažeta sovražnost v obliki napadov poznanih kot mrk. (Šrimad-bhagavatam 5.24.1-3) Rahu in Ketu  ustvarjata dim, imata temno telo, prinašata strah in prebivata v gozdu(Brihad Parašara Hora Šastra 3.30) Pozicija Rahuja ob času našega rojstva prinaša naslednjo dobro oz. slabo karmo na povdročjih: preobrazb in sprememb. Pozicija Ketuja ob času našega rojstva prinaša naslednjo dobro oz. slabo karmo na povdročjih: impulzivnosti, stare karme in razsvetljenja.

Nižji rajski planeti niso opisani v vedskih spisih na dolgo in široko.  Lokacija nižjih rajslih planetov je 10.000 km nad planetom Zemlji. Ne moremo jih videti z našimi, očmi ker so v drugi dimenziji. Nižji rajski planeti so bolj poznani po imenih njihovih prebivalcev, kot po njihovi lokaciji. Prebivalci nižjih rajskih planetov so zabavljači prebivalcev iz višjih rajskih planetov (Indra, Agni, Varuna…). Siddhe so živa bitja, ki so dosegla popolnost v mistični jogi.  Osem mističnih moči: anima (postanemo manjši od najmanjšega), mahima (postanemo večji od največjega), lagima (postanemo lažji od najlažjega), prapti (dobimo karkoli si zaželimo), prakamya (uživamo v tistem česar si zaželimo), išta (manipuliramo z materialnimi energijami), vasita (presežemo vpliv treg gun) in kamavasayita (dobimo vsako stvar iz katerega koli dela univerzuma). Opisano je, da prebivalci Siddha-loke ne potrebujejo vozil za potovanje iz enega planeta na drugega. Najbolj poznan prebivalec Sidhha-loke je Narada Muni. Čarane so rajski recitatorji oz. tisti, ki slavijo polbogove z vedskiim himnami. Vidyahare so rajski čarovniki oz. angeli, njihov kralj je Čitraketu. Gandarve so rajski glasbeniki, njigov kralj je Čitraratha. Apsare so rajske kurtizane oz. rajske plesalke. Najbolj poznana apsara je Menaka, ki jo Indra pošlje yogijem da jih zavedejo, da nebi slučajno dosegli prestola raja s svojim prakticiranjem strogosti. Opisano je, da so apsare žene gandarv. Kinnare so rajski glazbeniki, ki imajo pol človeško in pol konje telo. Urage so nebeške kače. (Šrimad-bhagavatam 5.24.4)

Slika: prebivalci nižjih rajskih planetov (Gandarve; Apsare, Vidyahare…)

Planeti duhov niso opisani v vedskih spisih na dolgo in široko.  Lokacija nižjih rajslih planetov je 1.300 km nad planetom Zemlji. Ne moremo jih videti z našimi, očmi ker so v drugi dimenziji.  Um je del finejšega dela materialnega telesa in ni viden z očmi, ki so grobi čuti materialneha telesa. Nižji rajski planeti so bolj poznani po imenih njihovih prebivalcev, kot po njihovi lokaciji. Prebivalci so različne oblike duhov, ki lahko prevzamejo grobo človeško telo po svojih mističnih močeh. Rakšase so velikani ljudožerci, poznani po dolgih podočnikih, ki jim služijo za pitje krvi. Najbolj poznan rakšasa je Hidimba, žena Pandave Bhime. Sodobne zgodbe ki omenjajo rakšase so: Jakec in fižolček in Odiseyada. Bhagavata Purana opiuje lokacijo planetov duhov tam, kjer se oblaki nehajo in ptice ne letijo. Yakše so čuvaji naravnih zakladov in so sinovi Kuvere, rajskega zakladnika. Najbolj poznana sta Navakuvera in Manigriva. Pišače so duhovi, ki se hranijo z našo energijo in nas lahko obsedemo, še posebaj če smo v nečistem stanju.  Guhyake so sledilci Kuvere in zaščitniki zakladov. Bhute so duhovi preminulih in se zadržujejo na krematorijih. Prete so lačni duhovi. (Šrimad-bhagavatam 5.24.5)

Slika: duhovi, kot sledilci Šive

d.) ZEMELJSKI PLANETARNI SISTEMI

Zemeljski planetarni sistemi so vidni različno v očeh ljudi, kot v očeh višjih živih bitij, kot so polbogovi. Ljudje vidimo samo en planet in sicer okroglo Zemljo radija 6.370 km. Polbogovi vidijo osem koncentričnih otokov, ki jih ločuje sedem oceanov, lociranih na plošči radija 1.000.000.000 km. Kako to pravilno razumeti? Če česar ne vidimo s prostim očesom, to še ne pomeni, da to ne obstaja. Vedski spisi opisujejo veliko ploščo, ki pa jo sodobni interpretatorji zmotno enačijo z našo Zemljo. V srednjem veku so bili verski spisi zelo sporni, saj so dokazali, da je Zemlja dosti manjša in okrogla. Zemlja je bila v davnih časih znana pod imenom Bharata-varša. Bharata-varša, kot jo opisuje Bhagavata Purana, je devetkrat daljša od premera naše Zemlje. Prvi okrogli otok, okoli katerega je razporejenih nadaljnih sedem koncentričnih otokov se imenuje Jambu-dvipa. Sedem otokov ločenimi z oceani predstavlja Sapta-dvipo. Sapta-dvipo je s kolesnicami svoje kočije ustvaril kralj Priyavrata, ko je krožil okoli Jambu-dvipe in konkuriral Soncu. (Šrimad-bhagavatam 5.1.31-33) Sedem otokov je dal v vladavino svojim sedmim otrokom: Agnidhra, Idhmajhiva, Yajnabahu, Hiranyareta, Ghritaprištha, Medhatithi in Vitihotra. (Šrimad-bhagavatam 5.1.25) Imena otokov so istovetna imenom teh sedem sinov kralja Priyavrate. Skrajni južni del Jambu-dvipe predstavlja večjo Bharato-varšo, ki je našim očem nevidna, saj se nahaja v drugi dimenziji. Večja Bharata-varša je razdeljena na devet otokov, katerih sedmi predstavlja naš planet Zemljo. (Šrimad-bhagavatam 5.19.29-30)

Slika: številka sedem predstavlja okroglo Zemljo (nam vidna Bharata-varša)

Vsi koncentrični otoki s svojimi razdelbami ozemelj predstavljajo zemeljske planetarne sisteme. Imena otokov: Jambu-dvipa (devet ozemelj), Plakša-dvipa (sedem ozemelj), Šalmali-dvipa (sedem ozemelj), Kuša-dvipa (sedem ozemlj), Kraunča-dvipa (sedem ozemlj), Šaka-dvipa (sedem ozemlj), Puškara-dvipa (dve ozemlji) in Loka (eno ozemlje). Zaključimo lahko da razdelba ozemelj predstavlja 47 planetov, ki sestavljajo zemeljske planetarne sisteme. Šestinštirideset ozemelj predstavlja zemeljske rajske planete (Bhu-svarga) naš planet Zemlja pa prostor, kjer ustvarjamo karmo (Karma-bhumi).

Slika: sedem otokov oz. dvip

Jambu-dvipa je otok širine 1.280.000 km, ki je obkrožen z oceanom slane vode enake širine, kot otok sam. Jambu-dvipa ima površino ozemlja 2500x večjo kot planet Zemlja. Prevod besede dvipa je otok, ki ga Bhagavata Purana enači z planetom. Yojana je starodavna merska enota in ustreza razdalji 12.8 km. Priyavrata je dal Jambu-dvipo v vladavino najstarejšemu sinu Agnidhri.(Šrimad-bhagavatam 5.1.25) Agnidhra je dal devet delov Jambu-dvipe v vladavino svojim sinovom: Nabhi, Kimpuruša, Harivarša, Ilavrita, Ramyaka, Hiranmaya, Kuru, Bhadrašva in Ketumala. (Šrimad-bhagavatam 5.2.19) Nabhijev vnuk je zaradi svojega vzvišenega karakterja dobil v vladavino deveto ozemlje Jambu-dvipe, ki je še danes znano pod njegovem imenu Bharata-varša(Šrimad-bhagavatam 5.4.9) Lokacija Jambu-dvipe je na sredini Bhu-mandale in se razprostira okoli planine Meru. Bhu-mandala je zemeljska plošča premera 3.200.000.000 km in debeline 896.000 km. Razdalja med površino Bhu-mandale in Garbodaka-oceanom znaša 1.280.000 km. Državne meje potekajo po verigi planin oz. vzdolž rek. Jambu-dvipo deli osem planinskih verig na devet dolin oz. varš.

Slika: Meru, devet varš in osem glavnih planin

Dolina ob vznožju planine Meru, je poznana pod imenom Ilavata-varša in je omejena s štirimi verigami planin na vsaki strani neba. Na jugu je omejena z verigo planin imenovana Nišada, ki se razprostira od oceana slane vode na zahodu do oceana slane vode na vzhodu. Na severu je omejena z verigo planin imenovana Nila, ki se razprostira od oceana slane vode na zahodu do oceana slane vode na vzhodu. Na zahodu je omejena z verigo planin imenovana Malyavan, ki se razprostira med planinama Nišada in Nila. Na vzhodu je omejena z verigo planin imenovana Gandhamadana, ki se razprostira med planinama Nišada in Nila. Na jugu in severu so po tri doline, ki ji ločujejo po dve verigi planin na vsaki strani. Na severu so tri doline, ena ločuje ocean in gorovje, preostali dve sta med tremi gorovji. Na jugu so tri doline, ena ločuje ocean in gorovje, preostali dve sta med tremi gorovji.  Na zahodu in vzhodu dolini ločuje ocean in gorovje. Prebivalci Jambu-dvipe so polbogovi, ki zadnji del življenja preživijo na zemeljskih rajskih planetih. Kvalifikacija za dosego rajskih planetov je dovolj velik kredit pobožnih dejanj, zato jih grešni ljudje sploh ne morejo videti z človeškimi očmi. Vse dimenzije na Jambu-dvipi so neverjetno velike, iz česara lahko zaključimo da morajo biti prebivalci visoki vsaj 26 km. Višina prebivalca je izračunana na podlagi razlike višin Himalaje.  Obstaja devet dolin: Ilavata-varša, Bhadrašva-varša, Ketumala-varša, Kuša-varša, Hiranmaya-varša, Ramayaka-varša, Hari-varša, Kimpuruša-varša in Bharata-varša.

Meru je zlata planina v obliki stožca na stedini Bhu-mandale in služi kot osišče univerzuma. Lokacija planine Meru je pod zvezdo Severnico. Planina Meru in zvezda severnica tvorita daljico, okoli katere se vrtijo vsa nebesbna telesa oz. naša gakaksija. Dimenzije planine Meru so naslednje: višina znaša 1.280.000 km, višina nad zemljo znaša 1.075.000, globina pod zemljo znaša 205.000 km, premer vznožja znaša 205.000 km in premer vrha znaša 410.000 km. (Šrimad-bhagavatam 5.16.7) Ker ima planina Meru obliko prisekanega stožca, vkopanega v zemljo z ožjim delom, ga po obodu podpira naslednjih devetnajst planin: Kuranga,Kurara, Kušumbha, Vaikanka, Trikuta, Šišira, Patanga, Ručaka, Nišada, Sinivasa, Kapila, Šankha, Vidurya, Jarudhi, Hamsa, Rišabha, Naga, Kalanjara in Narada. (Šrimad-bhagavatam 5.16.26) Prebivalci planine Meru so Brahma in upravni polbogovi osmih smeri: Indra, Agni, Yama, Niriti, Varuna, Vayu, Kuverra in Išana. Mesto Brahme se nahaja na sredini planine Meru in je štirikat večje od mest polbogov ki so razporejeni po obodu planine. Brahma je ob stvarjenju univerzuma prvo ustvaril teh osem polbogov. V grški mitologiji je planina Meru poznana pod imenom Olyimp. Brahma živi 411 bilijonov let, dig-devatas pa 306.000.000 let. Mesta polbogov na planini Meru so samo delovna mesta, njihov pravi dom so zvezde. Ganga pada v središče Braminega mesta ter se nato razdeli na štiri smeri neba in pada v obliki slapov na štiri dele Ilavata-varše.

Slika: vrh planine Meru

Ilavrita-varša predstavlja morda najbolj poznan in opisan raj, ki se imenuje Bhauma Svarga. Opisi zemeljskih rajskih planetov najdemo v Bhagavata Purani, Mahabharati in Ramayani. Lokacija Ilavrita-varše se razprostira pod vznožjem planine Meru. Ilavrita-varša ima obliko kvadrata, njene meje pa določajo štiti verige planin, na vsaki strani neba. Ilavrita-varša je razdeljena na štiri dele. Vsak del vsebuje: veliko planino pod planino Meru, visoko drevo na planini, reko, ki izvira na planini, rajski vrt, dve verigi planin, jezero in svoj izvir Gange. Dimenzije kvadrata  Ilavrita-varše so 435.000 x 435.000 km. Površina Ilavrita-varše je 370x večja od površine Zemlje.

Na severu pod planinao Meru se nahaja planina Kumuda visoka 128.000 km. Na planini Kumuda raste banyanjevo drevo z imenom Šatavalša višine in širine 12.000 km. Drevo Šatašvala je drevo želja (kalpa-vrikša), ki nam izpolni vse želje po obleki, nakitu in hrani. Iz korenin drevesa Šatavalše izvira reka, ki teče proti severu Ilavrita-varše skozi rajski vrt Sarvatrobhadra. Rajski vrt se konča ob vznožju dveh vzporednih planin Trišringa in Makara dolžine 230.000 km in višine 25.500 km. Slap reke Gange, ki pada iz planine Meru med planini Trišringa in Makara, teče preko treh varš na sever in se imenuje BhadraNa severo-zahodu je jezero čiste vode locirano med planinama Kumada in Suparšva. Sever Ilavrita-varše zapira veriga planin poznana pod imenom Nila, ki ima naslednje dimenzije: dolžina 1.194.000 km, višina 128.000 km in širina 25.500 km.

Na zahodu pod planinao Meru se nahaja planina Mandra visoka 128.000 km. Na planini Mandae raste mango drevo z imenom Devačuta višine in širine 12.000 km. Iz velikih sadežev, ki padajo iz drevesa Devačuta izvira reka soka manga, ki teče proti zahodu Ilavrita-varše skozi rajski vrt Nanda. Rajski vrt se konča ob vznožju dveh vzporednih planin Pavana in Pariyatra dolžine 230.000 km in višine 25.500 km. Slap reke Gange, ki pada iz planine Meru med planinai Pavana in Pariyatra, teče preko varše na zahodu in se imenuje ČakšuNa jugo-zahodu je jezero sladkornega trsa locirano med planinama Suparšva in Merumandara. Zahod Ilavrita-varše zapira veriga planin poznana pod imenom Malyavan, ki ima naslednje dimenzije: dolžina 435.000 km, višina in širina 25.500 km.

Na vzhodu pod planinao Meru se nahaja planina Suparšva visoka 128.000 km. Na planini Suparšva raste kadamba drevo z imenom Mahakadamba višine in širine 12.000 km. Iz votlega debla drevesa Mahakadamba izvira reka medu, ki teče proti vzhodu Ilavrita-varše skozi rajski vrt Vaibhhrajaka. Sok manga in zemlja proizvajata zlato blato na obrežjih reke. Rajski vrt se konča ob vznožju dveh vzporednih planin Jathara in Devahuta dolžine 230.000 km in višine 25.500 km. Slap reke Gange, ki pada iz planine Meru med planini Jathara in Devahuta, teče preko varše na vzhodu in se imenuje SitaNa jugo-vzhodu je jezero medu locirano med planinama Suparšva in Merumandara. Vzhod Ilavrita-varše zapira veriga planin poznana pod imenom Gandamadhana, ki ima naslednje dimenzije: dolžina 435.000 km, višina in širina 25.500 km.

Na jugu pod planinao Meru se nahaja planina Merumandara visoka 128.000 km. Na planini Merumaandara raste drevo Jambu višine in širine 12.000 km. Iz velikih sadežev, ki padajo iz drevesa Jambu izvira reka, ki teče proti jugu Ilavrita-varše skozi rajski vrt Čitraratha. Rajski vrt se konča ob vznožju dveh vzporednih planin Kailaša in Kavavira dolžine 230.000 km in višine 25.500 km. Slap reke Gange, ki pada iz planine Meru med planini Kailaša in Kavavira, teče preko varše na jugu in se imenuje Alakananda. Na jugo-zahodu je jezero mleka locirano med planinama Mandara in Merumandara. Jug Ilavrita-varše zapira veriga planin poznana pod imenom Nišada, ki ima naslednje dimenzije: dolžina 1.194.000 km, višina 128.000 km in širina 25.500 km.

Slika: štiri planine s svojim drevesi na Ilavrita-varši

Ilavrita-varša je mesto uživanja nižjih polbogov, kot so Siddhe, Čarane in Gandarve. Prebivalci Ilavrita-varše imajo zlato polt. Kopanje v zgoraj omenjenih rekah pa jim odstranjuje: sive lase, gube, utrujenost in slab vonj telesa. Prebivalcu se ne starajo in ne umirajo predčasno. Prebivalci niso podvrženi ekstremnemu mrazu in vročini. Prebivalci se vedno rodijo kot moški in ženski dvojčki. Ženske so lepe kakor Apsare. Na gori Kilaša prebiva Gospod Šiva in njegova žena Bhavani Na to območje ne sme stopiti noben moški, če se noče spremeniti v žensko. Severno od Kailaša je polno planin z zlatimi vrhovi in jezer z zlatim peskom. Šivo in Bhavani obožuje na tisoče služabnic. Ganga, ki pada iz južnega dela planine Meru, pada najprej na glavo Gospoda Šive, saj bi njena moč uničila pokrajino. Šiva z izbranimi molitvami obožuje Gospoda SankršanoŽivljenska doba prebivalcev Ilavrita-varše znaša 11.000 let. (Šrimad-bhagavatam 5.16.10-27) (Mahabharata: Bhišma Parva Section VI-VIII)

Kuru-varša je ena izmed devetih dolin, ki sestavljajo zemeljske rajske planete, znane pod imenom Bhauma Svarga. Kuru-varša je poznana tudi pod imenom Uttara-kuru. Lokacija Kuru-varše je na skrajnem severu Jambu-dvipe, med planino Šringavan in oceanom slane vode. Dimenzije planine Šringavan: dolžina 768.000 km, višina 128.000 km in širina 25.500 km. (Šrimad-bhagavatam 5.16.6) Širina Kuru-varše znaša 115.000 km. Površina  varše oz. doline je 180x večja od površine planeta Zemlje.  Prebivalci Kuru-varše imajo polt lotosa, lotosove oči in njihova telesa dišijo po lotosih. Prebivalci planine Šringavan, ki je polna vseh plamenitih kovin so sure oz. polbogovi. Prebivalci se kopajo v reki Gangi znani pod imenim Bhadra, ki teče proti severu v ocean slane vode(Mahabharata: Bhišma Parva Section VI) Precedujoče božanstvo Kuru-varše je Bhu-devi, ki z izbranimi molitvami obožuje Varahadeva(Šrimad-bhagavatam 5.18.34-39)  Življenska doba prebivalcev znaša 13.000 let. (Mahabharata: Bhišma Parva Section VII)

Hiranmaya-varša je ena izmed devetih dolin, ki sestavljajo zemeljske rajske planete, znane pod imenom Bhauma Svarga. Lokacija Hiranmaya-varše je na severu Jambu-dvipe, med planinama Šringavan in ŠvetaDimenzije planine Šringavan: dolžina 768.000 km, višina 128.000 km in širina 25.500 km.  Dimenzije planine Šveta: dolžina 1.050.000 km, višina 128.000 km in širina 25.500 km. (Šrimad-bhagavatam 5.16.6) Širina Hiranmaya-varše znaša 115.000 km in dolžina 905.000 km. Površina  varše oz. doline je 430x večja od površine planeta Zemlje.  Prebivalci Hiranmaya-varše so sledilci Yakš in so bogati, močni, lepi in srečnih src. V teh predelih domuje tudi Garuda. Prebivalci planine Šringavan, ki je polna vseh plamenitih kovin so sure oz. polbogovi. Prebivalci planine Šveta, ki vsebuje kamnine lapis lazuli so sure oz. polbogovi in asure oz. demoni. Prebivalci se kopajo v reki Gangi, znani pod imenim Bhadra, ki teče proti severu v ocean slane vode(Mahabharata: Bhišma Parva Section VI)  Kralj Hiranmaya-varše je Aryama, ki z izbranimi molitvami obožuje Kurmo(Šrimad-bhagavatam 5.18.29-33) Življenska doba prebivalcev znaša 12.500 let. (Mahabharata: Bhišma Parva Section VII)

Ramyaka-varša je ena izmed devetih dolin, ki sestavljajo zemeljske rajske planete, znane pod imenom Bhauma Svarga. Lokacija Ramyaka-varše je na severu Jambu-dvipe, med planinama Šveta in NilaDimenzije planine Šveta: dolžina 1.050.000 km, višina 128.000 km in širina 25.500 km. Dimenzije planine Nila: dolžina 1.195.000 km, višina 128.000 km in širina 25.500 km. (Šrimad-bhagavatam 5.16.6) Širina Hiranmaya-varše znaša 115.000 km in dolžina 1.120.000 km. Površina  varše oz. doline je 540x večja od površine planeta Zemlje.  Prebivalci Ramyaka-varše so dobri starši, lepega videza in nimajo sovražnikov. Prebivalci imajo belo polt. Prebivalci planine Nila, ki vsebuje kamnine lapis lazuli so Rišiji. Prebivalci planine Šveta, ki vsebuje kamnine lapis lazuli so sure oz. polbogovi in asure oz. demoni. Prebivalci se kopajo v reki Gangi, znani pod imenim Bhadra, ki teče proti severu v ocean slane vode(Mahabharata: Bhišma Parva Section VI) Kralj Ramyaka-varše je Vaivasvata Manu, ki z izbranimi molitvami obožuje Matsyo(Šrimad-bhagavatam 5.18.24-28)  Življenska doba prebivalcev znaša 11.500 let. (Mahabharata: Bhišma Parva Section VII)

Ketumala-varša je ena izmed devetih dolin, ki sestavljajo zemeljske rajske planete, znane pod imenom Bhauma Svarga. Lokacija Ketumala-varše je na skrajnem zahodu Jambu-dvipe, med planino Malayavan in oceanom slane vode. Dimenzije planine: dolžina 435.000 km, višina 25.500 km in širina 25.500 km.  Širina Ketumala-varše znaša 435.000 km in dolžina 397.000 km. Površina  varše oz. doline je 720x večja od površine planeta Zemlje. (Šrimad-bhagavatam 5.16.8-10) Prebivalci Ketumala-varše imajo zlato polt, ženske so lepe kot Apsare. Prebivalci se kopajo v reki Gangi znani pod imenim Čakšu, ki teče proti zahodu v ocean slane vode(Mahabharata: Bhišma Parva Section VI) Precedujoče božanstvo Kuru-varše je Lakšmi-devi, ki z izbranimi molitvami obožuje Gospod Pradyumno(Šrimad-bhagavatam 5.18.15-24)  Življenska doba prebivalcev znaša 11.000 let. (Mahabharata: Bhišma Parva Section VII)

Bhadrašva-varša je ena izmed devetih dolin, ki sestavljajo zemeljske rajske planete, znane pod imenom Bhauma Svarga. Lokacija Bhadrašva-varše je na skrajnem vzhodu Jambu-dvipe, med planino Gandamadhana in oceanom slane vode. Dimenzije planine: dolžina 435.000 km, višina 25.500 km in širina 25.500 km. Širina Bhadrašva-varše znaša 435.000 km in dolžina 397.000 km. Površina  varše oz. doline je 720x večja od površine planeta Zemlje.  (Šrimad-bhagavatam 5.16.8-10) Prebivalci Bhadrašva-varše imajo  polt lotosa, ženske so zelo lepe. Prebivalci se kopajo v reki Gangi znani pod imenim Sita, ki teče proti vzhodu v ocean slane vode(Mahabharata: Bhišma Parva Section VI) Kralj Kuru-varše je Dharma-suta, ki z izbranimi molitvami obožuje Hayaširšo(Šrimad-bhagavatam 5.18.1-6)  Življenska doba prebivalcev znaša 10.000 let. (Mahabharata: Bhišma Parva Section VII)

Hari-varša je ena izmed devetih dolin, ki sestavljajo zemeljske rajske planete, znane pod imenom Bhauma Svarga. Lokacija Hari-varše je na jugu Jambu-dvipe, med planinama Nišada in HemakutaDimenzije planine Nišada: dolžina 1.195.000 km, višina 128.000 km in širina 25.500 km. Dimenzije planine Hemakuta: dolžina 1.o50.000 km, višina 128.000 km in širina 25.500 km. (Šrimad-bhagavatam 5.16.6) Širina Hari-varše znaša 115.000 km in dolžina 1.120.000 km. Površina  varše oz. doline je 540x večja od površine planeta Zemlje.  Prebivalci planine Nišada, ki vsebuje kamnine lapis lazuli so Nage. Prebivalci planine Hemakuta, ki vsebuje kamnine lapis lazuli so Guhyake. Prebivalci se kopajo v reki Gangi, znani pod imenim Alakananda, ki teče proti jugu v ocean slane vode(Mahabharata: Bhišma Parva Section VI) Kralj Hari-varše je Prahlad Maharaj, ki z izbranimi molitvami obožuje Nrisimhadeva(Šrimad-bhagavatam 5.18.7-14)  Življenska doba prebivalcev znaša 10.000 let. (Mahabharata: Bhišma Parva Section VII)

Kimpuruša-varša je ena izmed devetih dolin, ki sestavljajo zemeljske rajske planete, znane pod imenom Bhauma Svarga. Lokacija Kimpuruša-varše je na jugu Jambu-dvipe, med planinama Hemakuta in HimalayaDimenzije planine Hemakuta: dolžina 1.050.000 km, višina 128.000 km in širina 25.500 km.  Dimenzije planine Himalaya: dolžina 768.000 km, višina 128.000 km in širina 25.500 km. (Šrimad-bhagavatam 5.16.6) Širina Hiranmaya-varše znaša 115.000 km in dolžina 905.000 km. Površina  varše oz. doline je 430x večja od površine planeta Zemlje.  Prebivalci  Kimpuruše-varše so varane, rasa pol opic in pol ljudi. Najbolj poznana varana je Hanuman. Prebivalci planine Hemakuta, ki vsebuje kamnine lapis lazuli so Guhyake. Prebivalci planine Himalaya, ki vsebuje kamnine lapis lazuli so Rakšase. Prebivalci se kopajo v reki Gangi, znani pod imenim Alakananda, ki teče proti jugu v ocean slane vode(Mahabharata: Bhišma Parva Section VI)  Kralj Kimpuruša-varše je Hanuman, ki z izbranimi molitvami obožuje Gospoda Ramačandro(Šrimad-bhagavatam 5.19.1-8) Življenska doba prebivalcev znaša 10.000 let. (Mahabharata: Bhišma Parva Section VII)

Bharata-varša je ena izmed devetih dolin, ki sestavljajo zemeljske rajske planete, znane pod imenom Bhauma Svarga. Bharata-varša je pdobila ime po slavnem kralju Bharati. Lokacija Bharata-varše je na skrajnem jugu Jambu-dvipe, med planino Himalaya in oceanom slane vode. Prvotno je bila Bharata-varša eno ozemlje, ampak je bila prekopana na osem ozemelj s strani sinov Kralja Sagare, ki so iskali konja za žrtvovanje. Rezultat kopanja je bil nastanek devetih otokov: Svarnaprastha, Čandrašukla, Avartana, Ramanaka, Mandaraharina, Pančajany, Simhala, Lanka (Bhu-gola)(Šrimad-bhagavatam 5.19.29-30) Dimenzije planine Himalaya: dolžina 768.000 km, višina 128.000 km in širina 25.500 km. (Šrimad-bhagavatam 5.16.6) Širina Bharata-varše znaša 115.000 km. Površina  varše oz. doline je 180x večja od površine planeta Zemlje.  Prebivalci Bharata-varše so Kralj Sagara in njegovih 60.000 sinov, ki so prekopali celotno varšo in prišli do Rasatale. Prebivalci planine Himalaya, ki vsebuje kamnine lapis lazuli so Rakšase. Prebivalci se kopajo v reki Gangi znani pod imenim Alakananda, ki teče proti jugu v ocean slane vode(Mahabharata: Bhišma Parva Section VI) Predstavnik Bharata-varše je Narada Muni, ki z izbranimi molitvami obožuje Gospoda Nara-Narayano(Šrimad-bhagavatam 5.19.9-15)  Življenska doba prebivalcev znaša 10.000 let. (Mahabharata: Bhišma Parva Section VII)

Slika: naša Zemlja in osem otokov Jambu-dvipe

Bhu-gola je deveti otok Bharata-varše, poznana pod imenom Bharata-dvipa oz. Sudaršana-dvipa. Bhu-gola predstavlja okrogel planet Zemljo. »Bharata-varšo sestavlja devet otokov: Indra, Kaseru, Tamraparna, Gabhastaman, Naga, Saumya, Ghandarva, Varuna in naš otok obkrožen z morjem« (Višnu Purana: Druga Amša, Poglavje 3) » Tako sem ti opisal otok Bharata-varšo in sosednjih osem otokov, ki sestavljajo Jambu-dvipo« (Šrimad-bhagavatam 5.19.31) »Sudaršana-dvipa oz. Bharata-varša, se kakor naša podaba odseva v ogledalu, odseva na mesecu v podobi zajca. Polovico zemlje predstavlja zajec in mali pipal list in drugo polovico dva velika pipal lista« (Mahabharata: Bhisma Parva, Jambu Parva, Poglavje 5) »Povsod na zemeljski krogli ljudje smatrajo sebe za najvišje. Zemlja se nahaja v prostoru pod in nad katerim ni nič« (Surya Siddhanta XII 53) Devetnajsto poglavje petega speva Bhagavate Purane opisuje Bharata-varšo, ki se nanaša na našo okroglo Zemljo in se razlikuje od osmih rajskih otokov Bharata-varše. Lokacija Bhu-gole je na skrajne jugu Bharate-varše. Predstavlja deveti otok, ki je bil rezultat kopanja sinov kralja Sagare. Dimenzije Bhu-gole kot jo navaja Surya Siddhanta znaša 12.800 km, kar predstavlja premer Zemlje. Prebivalci niso polbogovi temveč ljudje, ki si lahko s pobožnimi deli pridobijo pozicijo polbogov (karma bhumi). Prebivalci imajo posebno ugodnost, saj lahko s procesom bhakti-yoge dosežejo duhovni svet. Proces osvoboditve je sledenje varnašrama dharme preko vdanega služenja Gospodu Višnuju, pod pravilnim vodstvom duhovnega učitelja. Cilj je Vaikuntha oz Goloka. Življenska doba ljudi znaša 100 let, ampak pri pravilnem izvajanjem vdanega služenja (bhakti-yoga) zadostuje za doseganje duhovnega sveta imenovanega Goloka Vrindavana(Šrimad-bhagavatam 5.19.16-31)

Slika: odsev Bharata-varše na Mesecu

Plakša-dvipa predstavlja otok, poimenovanem po drevesu figovca iz katerega korenin izhaja pet plamenov. Otok ima obliko koncentričnega kolobarja. Koncentične kolobarje zemlje in vode je ustvaril kralj Priyavrata s kolesnicami svoje kočije. Priyavrati ni bilo všeč menjavanje letnih časov zaradi gibanja Sonca (sončeva kočija), zato se je povečal s svojo mistično močjo in s svetlobo svoje kočije konkuriral Soncu. Priyavrata je vsak koncentrični kolobar ozemlja dal v vladavino enemu od svojih sedmih sinov. Vsak koncentrični kolobar ozemlja je razdeljen na sedem delov, s sedmimi prominentnimi planinami in sedmimi prominentnimi rekami. Lokacija Plakša-dvipe je med oceanom slane vode in oceanom sladkornega trsa. Plakša-dvipa predstavlja drugi otok v obliki koncentričnega kolobarja, ki sledi centralnemu otoku imenovanem Jambu-dvipa. Dimenzije ozemlja otoka v obliki kolobarja: D = 8.950.000 km in d = 3.800.000 km. Površina otoka je 100.000x večja od površine planeta Zemlje. Drevo Plakša ima višino 12.000 km. Prebivalci posedujejo lepoto polbogov in posedujejo naslednje odlike: moč, pogum, močni čuti, močen um in velika inteligenca. Prebivalce sestavljajo štiri skupine: Hamse, Patange, Vridhavaye in Satyange, ki predstavljajo štiri kaste oziroma varne.  Njigov vladar je drugi sin kralja Priyavrate, znan pod imenom Idhmajhiva, ki je sedem delov otoka razdelil v vladavino svojim sednim sinovom. Prebivalci z žrtvovanji obožujejo Sonce (polbog Surya). Razdelba otoka, na sedem delov poimenovanih po sinovih Idhmajhive je naslednja. Sedem ozemelj otoka: Šiva, Yavas, Subadra, Šanta, Kšema, Amrita in Abhaya. Sedem planin: Manikuta, Vajrakuta, Indrasena, Jotyasman, Suparna, Hiranyastva in Satyabara. Sedem rek: Apuna, Nrimana, Agiraši, Savitri, Suptabhata, Ritambhara in Satyabara. Življenska doba znaša 1.000 let(Šrimad-bhagavatam 5.20.1-6)

Šalmali-dvipa predstavlja otok, poimenovanem po drevesu bombažovca na katerem prebiva Garuda. Otok ima obliko koncentričnega kolobarja. Koncentične kolobarje zemlje in vode je ustvaril kralj Priyavrata s kolesnicami svoje kočije. Priyavrati ni bilo všeč menjavanje letnih časov zaradi gibanja Sonca (sončeva kočija), zato se je povečal s svojo mistično močjo in s svetlobo svoje kočije konkuriral Soncu. Priyavrata je vsak koncentrični kolobar ozemlja dal v vladavino enemu od svojih sedmih sinov. Vsak koncentrični kolobar ozemlja je razdeljen na sedem delov, s sedmimi prominentnimi planinami in sedmimi prominentnimi rekami. Lokacija Šalmali-dvipe je med oceanom sladkornega trsa in oceanom alkohola. Šalmali-dvipa predstavlja tretji otok v obliki koncentričnega kolobarja, ki sledi centralnemu otoku imenovanem Jambu-dvipa. Dimenzije ozemlja otoka v obliki kolobarja: D = 24.300.000 km in d = 15.000.000 km. Površina otoka je 600.000x večja od površine planeta Zemlje. Drevo Šalmali ima višino 12.000 km in 10.000 km široko krošnjo. Prebivalci posedujejo lepoto polbogov in posedujejo naslednje odlike: moč, pogum, močni čuti, močen um in velika inteligenca. Prebivalce sestavljajo štiri skupine: Šrutadhare, Virgadhare, Vasudhare in Išanadhare, ki predstavljajo štiri kaste oziroma varne.  Njigov vladar je tretji sin kralja Priyavrate, znan pod imenom Yajnabhanu, ki je sedem delov otoka razdelil v vladavino svojim sednim sinovom. Prebivalci z žrtvovanji obožujejo Mesec (polbog Čandro). Razdelba otoka, na sedem delov poimenovanih po sinovih Yajnabhanuja je naslednja. Sedem ozemelj otokaSuročana, Sumanasya, Ramanaka. Deva, Paribhadra, Adyayaha in Avijnata. Sedem planin: Svarasa, Šatašranga, Vamadeva, Kunda, Mukunda, Pušpavarša in Sahasra-šruti. Sedem rek: Anumat, Sinivali, Sarasvati, Kuhu, Rajani, Nanda in Raka. Življenska doba znaša 1.000 let(Šrimad-bhagavatam 5.20.7-12)

Kuša-dvipa predstavlja otok, ki je dobil ime po kuša travi, ki raste na otoku. Otok ima obliko koncentričnega kolobarja. Koncentične kolobarje zemlje in vode je ustvaril kralj Priyavrata s kolesnicami svoje kočije. Priyavrati ni bilo všeč menjavanje letnih časov zaradi gibanja Sonca (sončeva kočija), zato se je povečal s svojo mistično močjo in s svetlobo svoje kočije konkuriral Soncu. Priyavrata je vsak koncentrični kolobar ozemlja dal v vladavino enemu od svojih sedmih sinov. Vsak koncentrični kolobar ozemlja je razdeljen na sedem delov, s sedmimi prominentnimi planinami in sedmimi prominentnimi rekami. Lokacija Kuša-dvipe je med oceanom sladkornega alkohola in oceanom ghija. Kuša-dvipa predstavlja četrti otok v obliki koncentričnega kolobarja, ki sledi centralnemu otoku imenovanem Jambu-dvipa. Dimenzije ozemlja otoka v obliki kolobarja: D = 55.000.000 km in d = 34.600.000 km. Površina otoka je 2.800.000x večja od površine planeta Zemlje. Prebivalci posedujejo lepoto polbogov in posedujejo naslednje odlike: moč, pogum, močni čuti, močen um in velika inteligenca. Prebivalce sestavljajo štiri skupine: Kaušale, Kavide, Abiyukte in Kulake, ki predstavljajo štiri kaste oziroma varne.  Njigov vladar je četrti sin kralja Priyavrate, znan pod imenom Hiranyareta, ki je sedem delov otoka razdelil v vladavino svojim sednim sinovom. Prebivalci obožujejo polboga Agnija. Razdelba otoka, na sedem delov poimenovanih po sinovih Hiranyarete je naslednja. Sedem ozemelj otokaVasu, Vasudhara, Dridharuči, Satyavrata, Nigigupta, Vivikta in Vamadeva. Sedem planin: Čakra, Čatušranga, Kapila, Čitrakuta, Devanika, Vrindharoma in Dravina. Sedem rek: Ramakulya, Madhukulya, Mitravinda, Šrutavinda, Devagarbha, Ghritačuda in Mantramali. Življenska doba znaša 1.000 let(Šrimad-bhagavatam 5.20.13-17)

Kraunča-dvipa predstavlja otok, ki je dobil ime po mogočni planini z imenom Kraunča. Vegetacijo na planini Kraunča je s svojim orožjem sežgal Kartikeya.  Otok ima obliko koncentričnega kolobarja. Koncentične kolobarje zemlje in vode je ustvaril kralj Priyavrata s kolesnicami svoje kočije. Priyavrati ni bilo všeč menjavanje letnih časov zaradi gibanja Sonca (sončeva kočija), zato se je povečal s svojo mistično močjo in s svetlobo svoje kočije konkuriral Soncu. Priyavrata je vsak koncentrični kolobar ozemlja dal v vladavino enemu od svojih sedmih sinov. Vsak koncentrični kolobar ozemlja je razdeljen na sedem delov, s sedmimi prominentnimi planinami in sedmimi prominentnimi rekami. Lokacija Kraunča-dvipe je med oceanom ghija in oceanom mleka. Kraunča-dvipa predstavlja peti otok v obliki koncentričnega kolobarja, ki sledi centralnemu otoku imenovanem Jambu-dvipa. Dimenzije ozemlja otoka v obliki kolobarja: D = 116.000.000 km in d = 75.500.000 km. Površina otoka je 12.000.000x večja od površine planeta Zemlje. Prebivalci posedujejo lepoto polbogov in posedujejo naslednje odlike: moč, pogum, močni čuti, močen um in velika inteligenca. Prebivalce sestavljajo štiri skupine: Puruše, Rišhabe, Dravine in Devake, ki predstavljajo štiri kaste oziroma varne.  Njigov vladar je peti sin kralja Priyavrate, znan pod imenom Ghritoprišta, ki je sedem delov otoka razdelil v vladavino svojim sednim sinovom. Prebivalci obožujejo polboga Varuno, tako da mu darujejo vodo. Razdelba otoka, na sedem delov poimenovanih po sinovih Ghritoprište je naslednja. Sedem ozemelj otokaAma, Madinruha, Meghaprašta, Sudhama, Bhavajišta, Lohitarna in Vanaspati. Sedem planin: Šukla, Vardhamana, Bhojana, Upabarhina, Nanda, Nandana in Sarvatobhadra. Sedem rek: Abhaya, Amritavaga, Aryaba, Tirthavati, Rupavati, Pavitravati in Šuklu. Življenska doba znaša 1.000 let(Šrimad-bhagavatam 5.20.18-23)

Šaka-dvipa predstavlja otok, ki je dobil ime po mogočnem imenu z imenom Šaka. Otok ima obliko koncentričnega kolobarja. Koncentične kolobarje zemlje in vode je ustvaril kralj Priyavrata s kolesnicami svoje kočije. Priyavrati ni bilo všeč menjavanje letnih časov zaradi gibanja Sonca (sončeva kočija), zato se je povečal s svojo mistično močjo in s svetlobo svoje kočije konkuriral Soncu. Priyavrata je vsak koncentrični kolobar ozemlja dal v vladavino enemu od svojih sedmih sinov. Vsak koncentrični kolobar ozemlja je razdeljen na sedem delov, s sedmimi prominentnimi planinami in sedmimi prominentnimi rekami. Lokacija Šaka-dvipe je med oceanom mleka in oceanom jogurta. Šaka-dvipa predstavlja šesti otok v obliki koncentričnega kolobarja, ki sledi centralnemu otoku imenovanem Jambu-dvipa. Dimenzije ozemlja otoka v obliki kolobarja: D = 239.400.000 km in d =157.400.000 km. Površina otoka je 50.000.000x večja od površine planeta Zemlje. Prebivalci posedujejo lepoto polbogov in posedujejo naslednje odlike: moč, pogum, močni čuti, močen um in velika inteligenca. Prebivalce sestavljajo štiri skupine: Ritavrate, Satvavrate, Danavrate in Anuvrate, ki predstavljajo štiri kaste oziroma varne.  Njigov vladar je šesti sin kralja Priyavrate, znan pod imenom Medhatiti, ki je sedem delov otoka razdelil v vladavino svojim sednim sinovom. Prebivalci v meditaciji obožujejo polboga Vayu-a. Razdelba otoka, na sedem delov poimenovanih po sinovih Ghritoprište je naslednja. Sedem ozemelj otokaPurojava, Manojava, Pavamana, Dhumranika, Čitrarepha, Bahurupa in Višvadhari. Sedem planin: Išana, Varušranga, Balabhadra, Satakešvara, Sahasrašrota, Devadhala in Mahanasa. Sedem rek: Anagana, Ayurda, Vbhayaspasti, Aparajita, Pančapadi, Sahasrašruti in Nijadhriti. Življenska doba znaša 1.000 let(Šrimad-bhagavatam 5.20.24-28)

Puškara-dvipa predstavlja otok, ki je dobil ime po Gospodu Brahmi, ki sedi na zlatem lotosu s 100.000.000 laticami. Otok ima obliko koncentričnega kolobarja. Koncentične kolobarje zemlje in vode je ustvaril kralj Priyavrata s kolesnicami svoje kočije. Priyavrati ni bilo všeč menjavanje letnih časov zaradi gibanja Sonca (sončeva kočija), zato se je povečal s svojo mistično močjo in s svetlobo svoje kočije konkuriral Soncu. Priyavrata je vsak koncentrični kolobar ozemlja dal v vladavino enemu od svojih sedmih sinov. Planina Manasottara, ki se v obliki venca vije po sredini Puškara-dvipe, deli otok na dva dela. Lokacija Puškara-dvipe je med oceanom jogurta in oceanom vode. Puškara-dvipa predstavlja sedmi otok v obliki koncentričnega kolobarja, ki sledi centralnemu otoku imenovanem Jambu-dvipa. Kolo kočije Sonca potuje po grebenu planine Manasotari in na svoji poti prečka štiri mesta polbogov, ki so locirana na štirih straneh planine: Devadhani (Indra), Samyamani (Yamaraja), Nimločani (Varuna) in Vibhavari(Čandra). Dimenzije ozemlja otoka v obliki kolobarja: D = 485.000.000 km in d = 403.000.000 km. Površina otoka je 111.000.000x večja od površine planeta Zemlje. Višina planine Manasottara je 128.000 km. Prebivalci posedujejo lepoto polbogov in posedujejo naslednje odlike: moč, pogum, močni čuti, močen um in velika inteligenca. Njigov vladar je sedmi sin kralja Priyavrate, znan pod imenom Vitihotra, ki je dva dela otoka razdelil v vladavino svojima dvema sinovoma: Ramanaku in Dhatakija. Prebivalci s himnami obožujejo polboga Brahmo. Prebivalci štirih mest na planini Manasottari so naslednji polbogovi: Indra (vzhod), Yamaraja (jug), Varuna (zahod) in Čandra (sever). Življenska doba znaša 1.000 let(Šrimad-bhagavatam 5.20.29-35)

Loka je zadnje ozemlje oz. otok ki je naseljen. Razprostira se od oceana vode do zlatega ozemlja imenovanega Lokaloka. Ozemlje Loka je široko kot vsa prejšnja ozemlja skupaj (D = 1.050.000.000 km in d = 648.000.000 km). Površina otoka je milijardokrat večja od površine planeta Zemlje. Sonce na notranji strani osvetljuje vseh sedem otokov (Sapta-dvipa) na zunanji pa otok Loka. (Šrimad-bhagavatam 5.20.35)

Lokaloka je zadnje ozemlje Bhu-mandale, ki ga sestavlja zlato. Razprostira se od ozemlja Loka in sezaključuje z planino Lokaloka. Ozemlje Lokaloka je široko kot vsa prejšnja ozemlja skupaj, kar znaša polovico premera univerzuma (D = 3.200.000.000 km in d = 1.050.000.000 km). Površina otoka odbija svetlobo vseh zvezd v univerzumu. Planina Lokaloka predstavlja mejo, do koder se razprostirajo zvezde. Planina Lokaloka dosega višino zvezde Severnice (h = 500.000 km). Na planini Lokaloka  so v štirih smereh neba razporejeni sloni, ki skrbijo za ravnotežje Bhu-mandale. Imena slonov: Rišabha, Puškaračuda, Vamana in Aparajita (Šrimad-bhagavatam 5.20.35-42)

Slika: Bhu-mandala s svojimi koncentričnimi otoki (Sapta-dvipa, L0ka in Lokaloka)

Zaključimo lahko naslednje, če preučimo vse zgoraj zapisano. Zgoraj opisana ozemlja, ki sestavljajo Bhu-mandalo so fantastično velika, planine in drevesa ravno tako. Zaključimo lahko, da so prebivalci ravno tako ogromni (26 km), če računamo iz razmerja višine Himalaje (Bhu-mandala vs Bhu-gola). Velokost ozemelj Bhu-mandale glede na velokost zemeljskih polbogov, v primerjavi z površino Zemlje: Jambu-dvipa (20%), Plakša-dvipa (7x), Šalmali-dvipa (40x), Kuša-dvipa (200x), Kraunča-dvipa (800x), Šaka-dvipa (3.500x), Puškara-dvipa (7.500x) in Loka (70.000x). 

V srednjem veku so napačno enačili sedem otokov in sedem oceanov Bhu-mandale, z celinami in oceani našega planeta (Bhu-gole). Izgubljeno znanje srednjeveških svetih spisov ni opisalo enormnih dimenzij, koncentričnih otokov in različnih vrst vode sedmih oceanov. Ohranile so se zgolj legende: Za sedmimi vodami in sedmimi gorami je živela princesa… V vedskih spisih naletimo na opise mnogo rajskih predelov, kjer so meditirale in uživale mnoge velike osebnosti (Šiva, Priyavrata, Dakša, Kardama Muni in Devahuti). Lokacij ne najdemo na našem planetu, ker ustrezajo Jambu-dvipi, ki je 2.500 večja od planeta Zemlje. Zemlja je le del Jambu-dvipe, ki predstavlja rajske planete. Kvalifikacija za vstop na rajske planete je religioznost, ki se je izgubljala vzporedno z žlahtnostjo dob (zlata, srebrna, bronasta in železna). Gospod Ramačandra, ki je živel v srebrni dobi (treta-yuga), je svojega služabnika Hanumana poslal po svojo ženo Sito na vse predele Jambu-dvipe. (Ramayana: Kiškinddha Kandha, Poglavje 40-43 ). Arjuna, ki je pred pričetkom železne dobe (kali-yuga) pobiral dajatve za Rajasuya žrtvovanje ni mogel več vstopiti na Jambu-dvipo (Mahabharata: Sabha Parva, Sekcija XXVII). Z degradacijo vsake dobe se izgubi en temelj religije: čistoča, strogost, usmiljenje in resnicoljubnost. V prejšnji dobi so prišli na rajasuyo žrtvovanje kralja Yudištira vsi prominentni polbogovi. Biblija prav tako potrjuje, da so za časa Stare Zaveze polbogovi hodili po Zemlji. Danes smo religiozno preveč degradirani, da bi nas obiskali polbogovi oz. za obisk zemeljskih rajskih planetov. Bhu-mandale oz. zemeljskih rajskih planetov ne moremo videti s človeškimi očmi, saj se nahajajo v drugi dimenziji. Rajske planete (Mesec, Sonce, zvezde…) lahko vidimo s teleskopom, ne moremo pa videti njihovih prebivalcev, ki prebivajo v drugi dimenziji. Bhagavata Purana (vedska kozmologija) je opisana iz precepcije polbogov. Arjuna ni videl kozmične oblike Gospoda Kršne, dokler ni dobil božanskega vida. Polbogovi in demoni so nad ljudsko raso, saj posedujejo mistične moči, ki jim omogočajo potovanje iz ene dimenzije v drugo.

Povprečna doba polbogov je 36.ooo let in je določena na podlagi sončnehga leta (1 leto = 1 dan in noč). Upravni polbogovi živijo deset tisočkrat dlje. Zadnji del življenja polbogovi preživijo na zemeljskih rajskih planetih (Bhauma Svargi). Živlenska doba se z oddaljenostjo od planine Meru zmanšuje: 411.000.000.000.000 let (Brahma – mesto na sredinu planine Meru), 306.000.000 let (Dig-devatas – mesta na robu planine Meru), 10.000 let (Jambu-dvipa – vznožje planine Meru) in 1.000 let preostatali otoki (Plakša-dvipa, Šalmali-dvipa, Kuša-dvipa, Kraunča-dvipa, Šaka-dvipa in Puškara-dvipa).

e.) PODZEMNI PLANETARNI SISTEMI

Podzemni planetarni sistemi so veriga podzemnih jam v plošči Bhu- mandale, v katerih so zgrajena velika mesta. Glede na globino jam v zemeljski plošči, se omenja sedem planetarnih sistemov: Atala, Vitala, Sutala, Talatala, Mahatala, Rasatala in Patala. Razprostirajo se po celi širini Bhu-mandale, prav tako kot zvezde segajo do roba Bhu-mandale (planina Lokaloka). Podzemni planetarni sistemi se imenujejo tudi Bila Svarga oz. podzemni rajski planeti. Na podzemeljskih rajskih planetih je standard uživanja še večji, kot na rajskih planetih (zvezde), saj polbogovi (Svarga) nikoli ne uznemirjajo demonov (Bila Svarga). Prebivalci Bila Svarge so demoni: Danave, Daitye in Nage. Demoni oz. asure posedujejo mistične moči in visoko tehnologijo, ki jim jo je dal Maya Danava. Največji mistik demonov je Maya Danava. Demoni s svojo mistično močjo prevzamejo človeško telo oz. pripotujejo v našo dimenzijo. Bhu-mandala, kakor tudi demonska mesta v njenih jamah, je v drugi nam nevidni dimenziji. Tehnologija demonov je nam bolj poznana kot NLP. Maya Danava je pravtako arhitekt teh izjemno lepih mest. Mesta so polna: lepih zgradb, skupščin, hotelov, templjev, obzidij z lepimi vhodi in parkov z lepimi jezeri. Parki so polni dreves, ki dajejo sadje in cvetje. V parkih je polno golobov in papig. Jezera so polna rib in lotosov. HIše prominentnih demonov so okrašena z dragulji. Demoni uživajo iluzorno minljivo telesno srečo. Kopajo se v zeliščnih kopelih. ki preprečujejo; utrujenost, staranje, gube, sive lase, smrdeč znoj in mrakobni izgled obrazov. Ker se mesta demonov nahajajo v jamah pod zemljo, tam ni sončne svetlobe. Svetloba prihaja iz draguljev, ki jih na glavah nosilo velike kače. (Šrimad-bhagavatam 5.24.7-15)

Slika: sedem planetarnih sistemov Bila Svarge

Atala predstavlja prvi podzemni planetarni sistem. Nahaja se  112.000 km pod površino zemeljske plošče Bhu-mandale in se razprostira v enako širino, kot zemeljski planetarni sistemi.  Vladar je Bala, sin Maya Danave in je ekspert v vseh vrstah mističnih moči. Opisano je, da mistične moči yogijev prihajajo od njega. Prebivalci Atale so nori na sex. Ženske ugrabijo moške in jih s pomočjo hataka napitka spremenijo v svoje seksualne sužnje. Na planertarnih sistemih Atale obstajajo tri vrste žensk; Svarini, Kamini in Pumščali. Svarini tip žensk se poročijo z  moškim iz istega družbenega kroga. Kamini tip žensk se poročijo z moškim iz katerega koli družbenega kroga, Pumščali menjavajo moške enega za drugim. Tako prebivalci ujeti v iluzorno seksualno uživanje preživijo svoje življenje. (Šrimad-bhagavatam 5.24.16)

Vitala predstavlja drugi podzemni planetarni sistem. Nahaja se  224.000 km pod površino zemeljske plošče Bhu-mandale in se razprostira v enako širino, kot zemeljski planetarni sistemi.  Vladar je Šiva, ki s svojo ženo Bhavani proizvajata enormne količine zlata, ko njihova semenska tekočina pada na tla. Prebivalci Vitale so nori na zlato in ga korristijo za bogato okraševanje svojih teles. (Šrimad-bhagavatam 5.24.17)

Sutala predstavlja tretji podzemni planetarni sistem. Nahaja se  336.000 km pod površino zemeljske plošče Bhu-mandale in se razprostira v enako širino, kot zemeljski planetarni sistemi.  Vladar je Bali Maharaj, ki je bil s predanostjo svojemu duhovnemu učitelju Šukračarjisposoben osvojiti cel univerzum. (Šrimad-bhagavatam 5.24.18-27)

Talatala predstavlja četrti podzemni planetarni sistem. Nahaja se  448.000 km pod površino zemeljske plošče Bhu-mandale in se razprostira v enako širino, kot zemeljski planetarni sistemi.  Vladar je Maya Danava, ki velja za največjega mistikain je učitelj vseh praktikantov črne magije. (Šrimad-bhagavatam 5.24.28)

Mahatala predstavlja peti podzemni planetarni sistem. Nahaja se  560.000 km pod površino zemeljske plošče Bhu-mandale in se razprostira v enako širino, kot zemeljski planetarni sistemi.  Prebivalci so Sarpe, večglave kače, ki se vedno skrivajo pred Garudo. Sarpe so potomci Kašyapine žene Kadru, Garuda je sin Kašyapine žene Vinate. Vinata in Kadru sta večni tekmeci. Vodilne so štiri Sarpe: Kuhaka, Takšaka, Kaliya in Sušena. Takšaka predstavlja rodbino zmajev, saj piči z ognjem. (Šrimad-bhagavatam 5.24.29)

Rasatala predstavlja šesti podzemni planetarni sistem. Nahaja se  672.000 km pod površino zemeljske plošče Bhu-mandale in se razprostira v enako širino, kot zemeljski planetarni sistemi.  Prebivalci so Daitye (sinovi Kašyape in Diti) in Danave (sinovi Kašyape in Danu), ki so zelo močni in okrutni, vendar so vedno poraženi s strani Sudaršana čakre, diskom Gospoda Višnuja. Najbolj poznani so Navita-kavače, ki jih ni mogel premagati niti kralj raja Indra, ki je prosil za uslugo Arjuno. (Šrimad-bhagavatam 5.24.30)

Patala predstavlja zadnji sedmi podzemni planetarni sistem. Nahaja se  784.000 km pod površino zemeljske plošče Bhu-mandale in se razprostira v enako širino, kot zemeljski planetarni sistemi.  Prebivalci so Nage, njihov vodja je Vasuki. Nage lahko s svojo mistično močjo prevzamej človeško podobo. Nage so večglave kače, ki na svojih glavah nosijo dragulje, ki dajejo svetlobo Bila Svargi(Šrimad-bhagavatam 5.24.31)

Slika: Naga prebivalec Patale

f.) PEKLENSKI PLANETI

Naraka-loka oz. pekelenski planeti  je tisto v kar ljudje nočejo verjeti in ga smatrajo le za fikcijo. Ljudje si za svoja dobra dejanja zaslužijo rajske užitke, prav tako si za svoja slaba dejanja zaslužijo trplenje v peklu. Torej nič ni slučajno. Obstaja 28 peklenskih planetov na katere odidejo ljudje v skladu s težo svojih okrutnih dejanj. Pekel obstaja že na Zemlji, saj se lahko rodimo kot reven prebivalec v Afriki. Raj prav tako obstaja na Zemlji, saj se lahko rodimo kot bogata oseba na Beverly Hillsu. Najbolj okrutna dejanja pa osebo pripeljejo na peklenske planete. Nahajajo se med Bhu-mandalo in Garbodaka oceanom, na severnem delu. Bhagavata Purana opisuje, da se nahajajo tik nad Garbodaka oceanom. Kazen nam predpiše bog smrti Yamaraj, ki prebiva na planetu Pitri-loki v neposredni bližini 28 peklenskih planetov. Kazen se predpiše glede na zavedanje naših okrutnih dejanj. Najmanjšo kazen dobi neprištevna oseba, saj se ne zaveda svojih dejanj. Srednjo kazen dobi oseba, ki se zaveda dobrega in slabega, vendar še vedno izvaja okrutna dejanja. Največjo kazen dobi ateist ki misli, da za svoja okrutna dejanja ne bo odgovarjal nikomu. Namen prestajanja kazni je očiščenje naše okrutne zavesti. Očiščena zavest se  skupaj z dušo prenese v nižjo življensko obliko na planetu Zemlji. Nižja življenska oblika evolvira v človeško obliko, ki ima svobodno voljo delovati dobro oz. slabo. Morilca kralj usmrti, s čemer mu ni treba trpeti  dolgoletnih peklenskih bolečin, ampak bo direktno dobil človeško obliko življenja. Dolgoletna kazen na peklenskih planetih, mine s stališča ljudi zelo hitro. (Šrimad-bhagavatam 5.25.1-7)

Slika: okrutna dejanja in ustrezne kazni v peklu

Pitri-loka oz. planet prednikov velja za rajski planet, kakor tudi mesto kjer sodijo naša dejanja. Na Pitri-loko odidejo ljudje, ki so pretirano navezani na telesni koncept življenja s svojim sorodnikom in lahko z njimi živijo po smrti. (Šrimad-bhagavatam 5.2.22) Račun za naše uživanje na Pitri-loki plačuje naš sin na Zemlji z opravljanjem obreda Šraddhe. Življenska doba Pitrijev je definirana za potovanjem Meseca. (Šrimad-bhagavatam 5.22.5) Rastoči Mesec predstavlja dan in usihajoči Mesec predstavlja noč za Pitrije. Pitriji živijo svojih sto let, kar v naših očeh pomeni 3.000 let. Grešnenega človeka v trenutku smrti odvedejo Yamadute, tako da njegovo subtilno telo potegnejo iz grobega telesa s pomočjo vrvi. (Šrimad-bhagavatam 6.1.29) Yamadute vodijo grešnega človeka po 1.200.000 km dolgi poti, preko votlin Bhu-mandale (h = 896.000 km), do kralja smrti Yamaraje, na Pitri-loko. Na tej poti ga preganjajo z biči pod žgočim soncem brez vode in počitka. Na poti ga grizejo vse živali, ki jih je ubil v svojem življenju. (Šrimad-bhagavatam 3.30.19-24) Yamaraj, ki vedno vidi vsa naša dejanja, določi našo naslednjo destinacijo na enega od 14 planetarnih sistemov. (Šrimad-bhagavatam 6.1.48) Podobno kot vsako veliko mesto vsebuje zapor, vsak univerzum vsebuje peklenske planete, kamor Yamaraj pošlje ljudi, ki grobo kršijo zakone. Ljudje prestajajo peklenske muke v subtilnem telesu, saj bi grobo telo bilo vedno v nezavesti. Peklenski planetarni sistemi so nevidni našim očem in se nahajajo v suptilni dimenziji.

Slika: Yamadute pripeljejo grešnika pred Yamaraja

Tamišra je peklenski planet na katerega odidejo ljudje, ki si prisvojijo tujo: ženo, otroke oz. denar. Na tem planetu jih Yamadute kaznujejo tako, da jih pretepajo do nezavesti. Ljudje na tem planetu trpijo lakoto in žejo. (Šrimad-bhagavatam 5.26.8)

Andhatamišra je peklenski planet na katerega odidejo ljudje, ki si naskrivaj varajo prijatelja z njegovo ženo. Na tem planetu jih Yamadute kaznujejo tako, da jim zadajajo močne bolečine, pri katerih izgubljajo vid in  inteligenco. (Šrimad-bhagavatam 5.26.9)

Raurava je peklenski planet na katerega odidejo ljudje, ki pri preživljanju svoje družine zadajejo bolečino drugim. Na tem planetu jih Yamadute kaznujejo tako, da jih psi imenovani Raurave grizejo(Šrimad-bhagavatam 5.26.10-11)

Maharaurava je peklenski planet na katerega odidejo ljudje, ki se preživljajo z zadajanjem bolečine drugim. Na tem planetu jih Yamadute kaznujejo tako, da jih psi Raurave imenovani Kravyade rastrgajo in požrejo(Šrimad-bhagavatam 5.26.12)

Kumbhipaka je peklenski planet na katerega odidejo ljudje, ki kuhajo žive živali. Na tem planetu jih Yamadute kaznujejo tako, da jih cvrejo v olju. (Šrimad-bhagavatam 5.26.13)

Kalasutra je peklenski planet na katerega odidejo ljudje, ki ubijejo brahmano. Planet je narejen iz razbeljenega bakra premera 1.280.000 km. Ljudje trpijo navznoter od žeje in lakote. Ljudje na zunaj trpijo od vročine razbeljenega bakra in žgočega Sonca. Ljudje trpijo toliko let, kolikor imajo živali dlak na telesu. (Šrimad-bhagavatam 5.26.14)

Asipatravana je peklenski planet na katerega odidejo ljudje, ki prenehajo slediti Vede. Na tem planetu jih Yamadute kaznujejo tako, da jih z bičem preganjajo po gozdu, katerega drevesa imajo liste ostre kot rezila meča. (Šrimad-bhagavatam 5.26.15)

Sukharamukha je peklenski planet na katerega odidejo kralji, ki po nepotrebnem kaznujejo ljudi. Na tem planetu jih Yamadute kaznujejo tako, da njihova telesa strejo med dvema velikima valjema. (Šrimad-bhagavatam 5.26.16)

Andhakupa je peklenski planet na katerega odidejo ljudje višjih staležev, ki pobijajo nedolžne nižje vrste živali. Na tem planetu jih insekti, plazilci in ptiči grizejo. (Šrimad-bhagavatam 5.26.17)

Krimibhojana je peklenski planet na katerega odidejo ljudje, ki ne delijo hrane z drugimi. Na planetu je jezero dolžine 1.280.000 km. Grešen človek postane eden izmed črvov v tem jezeru, ki se prehranjujejo en z drugim. Ljudje trpijo toliko na tem planetu 1.280.000 let. (Šrimad-bhagavatam 5.26.18)

Sandamša je peklenski planet na katerega odidejo ljudje, ki okradejo brahmane. Na tem planetu jih Yamadute kaznujejo tako, da jim z orodjem narejenim iz razbeljenega železa trgajo meso iz telesa. (Šrimad-bhagavatam 5.26.19)

Taptasurmi je peklenski planet na katerega odidejo ljudje, ki imajo nezakonski sex. Na tem planetu jih Yamadute kaznujejo tako, da jih bičajo in silijo da objemajo ženske kipe iz razbeljenega železa. (Šrimad-bhagavatam 5.26.20)

Vajrakantaka-šalmali je peklenski planet na katerega odidejo ljudje, ki imajo sex z živalmi. Na tem planetu jih Yamadute kaznujejo tako, da jih potegnejo navzdol po deblu drevesa polnega velikega trnja. (Šrimad-bhagavatam 5.26.21)

Vaitarani je peklenski planet na katerega odidejo kšatriye, ki ne opravljajo svojih dolžnosti. Na tem planetu jih Yamadute kaznujejo tako, da jih vržejo v reko polno človeškoh izločkov v kateri jih žrejo vodne živali. (Šrimad-bhagavatam 5.26.22)

Puyoda je peklenski planet na katerega odidejo šudre, ki živijo kot živali. Na tem planetu jih Yamadute kaznujejo tako, da jih  vržejo v jezero človeških izločkov, ki predstavljajo edino hrano. (Šrimad-bhagavatam 5.26.23)

Pranarodha je peklenski planet na katerega odidejo dvakarat rojni, ki hodijo na lov. Na tem planetu jih Yamadute kaznujejo tako, da jih prebadajo s puščicami istreljenimi iz loka. (Šrimad-bhagavatam 5.26.24)

Višasana je peklenski planet na katerega odidejo ponosni ljudje, ki žrtvujejo živali. Na tem planetu jih Yamadute kaznujejo tako, da jih ubijejo po dolgotrajnem mučenju. (Šrimad-bhagavatam 5.26.25)

Lalabhakša je peklenski planet na katerega odidejo dvakarat rojni, ki silijo svoje žene da pijejo njihovo semensko tekočino. Na tem planetu jih Yamadute kaznujejo tako, da jih vržejo v reko semenske tekočine. (Šrimad-bhagavatam 5.26.26)

Samareyadhana je peklenski planet na katerega odidejo vladni uslužbenci, ki pobirajo previsoke davke. Na tem planetu jih Yamadute kaznujejo tako, da jih preganjajo s svojimi 720 psmi, ki jih nato žive požrejo. (Šrimad-bhagavatam 5.26.27)

Avičimat je peklenski planet na katerega odidejo tisti, ki lažno pričajo na sodišču. Na tem planetu jih Yamadute kaznujejo tako, da jih vržejo iz 12.800 km visoke gore, tako da njihovo telo porežejo ostre skale. (Šrimad-bhagavatam 5.26.28)

Ayahpana je peklenski planet na katerega odidejo brahmane, ki pijejo alkohol. Na tem planetu jih Yamadute kaznujejo tako, da jim v usta nalivajo tekoče železo. (Šrimad-bhagavatam 5.26.29)

Kšarakardama je peklenski planet na katerega odidejo ljudje, ki zaradi ponosa ne spoštujejo nikogar. Na tem planetu jih Yamadute težko kaznujejo. (Šrimad-bhagavatam 5.26.30)

Sadana je peklenski planet na katerega odidejo ljudje, ki žrtvujejo ljudi boginji Kali. Na tem planetu jih preminule žrtve, ki dobijo telesa Rakšas z mečem ubijejo. (Šrimad-bhagavatam 5.26.31)

Šulaprota je peklenski planet na katerega odidejo ljudje, ki dajo zavetje živalim in jih nato mučijo. Na tem planetu jih Yamadute kaznujejo tako, da jih prebadajo s sulicami, ptiči pa jih kljuvajo. Ljudje so žejni in lačni. (Šrimad-bhagavatam 5.26.32)

Dandašuka je peklenski planet na katerega odidejo dljudje, ki iz zavisti mučijo druge. Na tem planetu jih žrejo petglave kače. (Šrimad-bhagavatam 5.26.33)

Avantanirodhana je peklenski planet na katerega odidejo ljudje, ki zapirajo ljudi v temne votline. Na tem planetu jih Yamadute kaznujejo tako, da jih zapirajo v temne votline polne dima. (Šrimad-bhagavatam 5.26.34)

Paryavartana je peklenski planet na katerega odidejo ljudje, ki grdo pogledajo goste. Na tem planetu jim ptice ujedo izkljuvajo oči(Šrimad-bhagavatam 5.26.35)

4. UNIČENJE UNIVERZUMA

Kala oz. čas uniči vse v materianem svetu. Kala-čakra povzroči, da se planeti in zvezde na nebu gibljejo.  (Šrimad-bhagavatam 3.11.13) Čas je definiran glede na življensko dobo živih bitij. Živo bitje se rodi, odrašča, ustvari potomce, se začne starati in umre. Vsako živo bitje živi svojih 100 let. Ne glede kako fantastično dolgo živijo polbogovi, jim življenje mine enako hitro kot nam. Pes živi trinajst let vendar je vsako njegovo leto istovetno s sedmimi človeškimi leti. Vedska kultura je bila seznanjena z zelo majhnimi, kakor tudi enormnimi definicijami časa. Čas so definirali na zelo zanimljive načine. (Šrimad-bhagavatam 3.11.1-30)

ENOTA ŽIVO BITJE ČASOVNI RAZPON DEFINICIJA ENOTE
TRUTI 1/12.500 s Čas, da Sonce obsveti prašni delec
DANDA 24 min Čas, da se potopi specifična posoda z luknjo
MUHURTA 48 min 2 x DANDA
AYAH Muha Dan (24 ur) 15 x MUHURTA
MASA Čmrlj Mesec (28 dni) Dan za prednike (dan in noč za Pite)
VANTARA Ščurek Leto (360 dni) Dan za polbogove  (dan in noč za Sure)
  Pes 10 let
  Človek 100 let Življenje človeka: Zemlja – Bhu-gola (kali-yuga)
  Človek / Polbog 1.000 let Zemlja – Bhu-gola (dvapara-yuga)/ Bhu-mandala (Sapta-dvipa)
  Predniki 3.000 let Življenje prednikov: Pitri-loka (100 x 30)
  Človek / Polbog 10.000 let  Zemlja – Bhu-gola (treta-yuga)/ Bhu-mandala (Jambu-dvipa)
  Človek / Polbog 100.000/ 36.000 let Življenje polbogov: Zemlja – Bhu-gola (satya-yuga)/ Svarga-loka (100 x 360)
YUGA 432.000 let KALI-YUGA
KALI-YUGA 432.000 let 1 x YUGA (železna doba)
DVAPARA-YUGA 864.000 let 2 x YUGA (bakrena doba)
TRETA-YUGA 1.296.000 let 3 x YUGA (srebrna doba)
SATYA-YUGA 1.728.000 let 4 x YUGA (zlata doba)
DIVYA-YUGA 4.320.000 let 10 x YUGA
MANVANTARA Manu 306.720.000 let 71 x DIVYA-YUGA (Življenje Manuja)
KALPA Dan Brahme 4.320.000.000 let 1000 x DIVYA-YUGA (14 x 71) DIVYA-YUG
MAHA-KALPA Brahma 311 bilijard let 72.000 x KALPA (100 x 360 x 2) (Življenje Brahme)

Laya oz. uničenje se nanaša na smrt živega bitja. Človeška smrt pomeni konec grobega telesa, ki je samo inštrument duše. Brahmova smrt ne pomeni samo uničenje njegovega telesa, ampak uničenje celotnega univerzuma. Vede omenjajo štiri vrste uničenja: Nitya (ponavljajoče uničenje), Naimittika (občasno uničenje), Prakritika (elementarno uničenje) in Atyantika (končno uničenje). (Šrimad-bhagavatam 12.4.38)

Nitya oz. ponavljajoče uničenje se nanaša na  reinkarnacijo živega bitja. Smrt živega bitja pomeni samo menjavo iztrošenega prevoznega sredstva z novim. Novo telo oz. prevozno sredstvo si živo bitje (duša) pridobi na podlagi želja (kama) in svojega preteklega delovanja (karma). Vsak si želi ferrarija, ampak nimamo vsi dovolj velikega bančnega računa. Živo bitje mora včasih čakati dolgo, da dobi novo telo. Novo telo dobi v  skladu z njenimi željami in kreditom pobožnih dejanj pridobljenimi tekom svojega življenja.  Živo bitje čaka v čakalnici sodišča, lociranega na Pitri-loki. Vsako živo bitje živi sto svojih let, vendar so v očeh človeka nekatera smešno kratka (muha enodnevnica), druga fantastično dolga (Brahma).

Naimittika oz. občasno uničenje se nanaša na delno uničenje univerzuma, na koncu Brahminega dneva. Brahma tekom dneva vzdržuje vsa živa bitja v univerzumu. Tekom Brahmine noči je univerzum potopljen v vodi garbodaka oceana vse do zvezde Severnice. Ponoči vsa živa bitja prebivajo v nezavednem stanju znotraj stebla lotosa na katerem počiva Brahma. Na koncu Brahminega dneva iz ust Anante Šeše (Sankršana) izbruhne ogenj, ki uniči cel sončni sistem. Zaradi velike vročine ognja prebivalci Mahar-loke pobegnejo na Jana-loko. Po požaru se voda garbodaka oceana, zaradi obilnega deževja, dvigne vse do zvezde Severnice. Pravtako obstajajo tudi delna uničenja znotraj Brahminega dneva in so povezana s smrtjo Manuja. V vsakem dnevu Brahme se zamenja 14 Manujev skupaj z brahmanami univerzuma (Sapta-riši) in upravnimi polbogovi (Indra, Varuna, Vayu…). Ob  vsaki smrti Manuja garbodaka ocean preplavi Bhu-mandalo. (Šrimad-bhagavatam 3.11.23-31)

Prakritika oz. elementarno uničenje se nanašana uničenje celotnega univerzuma z vsemi njegovimi elementi, ki preidejo v subtilno stanje. Elementarno uničenje se začne po Brahmini smrti, ko se vsi elementi dematerializirajo. Najprej je 36.000 let močnega sonca brez dežja. Sonce izsuši ves ocean, ogen iz ust Anante Šeše (Sankršana) pa požge ves univerzum. Šiva kot ekspanzija Anante Šeše s svojim plesom uničenja požge cel univerzum. Šiva se razdeli na enajst delov in uničuje univerzum z osebnostjo imenovano Šiva-jvara. Nato sledi 36.000 let močnega vetra, ki do konca izsuši vse planete. Zadnji stadij predstavlja 36.000 let močnega dežja, ki v popolnosti napolne notranjo lupino univerzuma. Vsi planeti se raztopijo v vodi in tako element zemlje preide v vodo. Voda preide v ogen in tako naprej se vsi elementi razgradijo vse  do stadija mahat-tattve. Elementi se torej spreminjajo v vedno finejše elemente. Vsa živa bitja na Satya-loki odidejo skupaj z Brahmo v duhovni svet, ampak le če je Brahma čisti bhakta (sledilec Višnuja). Vsa živa bitja ob vdihu Maha Višnuja vstopijo v njegovo telo in čakajo na rojstvo novega Brahme v novem univerzumu.(Šrimad-bhagavatam 12.4.6-19)

Atyantika oz. končno uničenje se nanaša na konec samsare. Samsara pomeni ponavljajoče rojevanje in umiranje na podlagi naših neizpolnjenih želja. Realizacija duhovnega obstaja in prenehanje materialni aktivnosti pomeni končno uničenje. Vedski spisi opisujejo, da je končni cilj realizacija Bhagavana. Realizacija Brahmana je nepopolna, saj nas žene k raznolikosti odnosa, ki je lahko materialni oz. duhovni. Samo če dosežemo Vaikuntho oz. Goloko nas ne pritegne več materialna raznolikost odnosov. (Šrimad-bhagavatam 12.4.35)