Kompatibilnost

ASHTAKUTA – kompatibilnost partnerjev po 8 kriterijih

Kompatibilnost se nanaša na možnost sodelovanja dveh oseb, ki ni omejena zgolj na zakonske partnerje temveč tudi na poslovne partnerje, brate, sestre in druge odnose.
Najbolj poznan je Kuta izračun glede na pozicije Meseca obeh partnerjev, ki kaže sodelovanje na dvanajstih področjih. Pomemben pa je tudi položaj Sonca ter razdalje osebnih planetov obeh partnerjev.

Eden med bolj popularnimi sistemi v Jyotishu je sistem Kuta. To je sistem 8 (Ashta) kriterijev (Kuta) za izračunavanje kompatibilnosti med moškim in žensko. Prvič je bil omenjen v starodavnem Jyotish tekstu “Prashna Marga.”.

Ashtakuta kriteriji so sledeči: Nādī-, Rāshi-, Gana-, Grahamaitri-, Yoni-, Dina-, Vashya– in Varna Kuta. Pregled teh kriterijev je obvezen v vsaki analizi kompatibilnosti med moškim in žensko, saj nam pokažejo splošen nivo ujemanja. Obstajajo pa še druge Kute, ki jih je nujno upoštevati pri analizi partnerskega ujemanja. To so MahendraStree-DirghaRajjuVedha in druge. Te se upoštevajo kot pomoč za določanje končnih ugotovitev. Poleg omenjenih kriterijev se pri analizi kompatibilnosti ali ujemanja upošteva še nekatere druge parametre. Na primer:

  • življenjska doba obeh partnerjev,
  • Upapada parametri;
  • Aya-vyaya prihodki in odhodki, Veehanga oz. kateri od partnerjev dominira nad drugim ter še podobne druge Kute,
  • številne različne Yoge, ki astrologu pomagajo do maksimalne točnosti v določanju verjetnosti za partnersko ujemanje v katerem koli odnosu.

Vedska kultura v primeru poroke najbolj poudarja naslednje štiri kategorije:

  1. Temperament (gana) – Deva, Manušya, Rakšasa
  2. Duhovnost (varna) – Brahmana, Kšatriya, Vaišya, Šudra
  3. Karakter (šilanam) – položaj Meseca obeh
  4. Okus (ruči) – okus za enake stvari